👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2021-10-06 18:05 i Heby skola F-6 Heby
Pedagogisk planering: Hållbar utveckling
Grundskola 1 – 3 Teknik NO (år 1-3)
Vi kommer att lära oss mer om Agenda 2030. Om hur Sverige tänker. Hur kommunen tänker och till slut hur vår skola tänker kring hållbar utveckling.

Innehåll

Hållbar utveckling

Vi kommer att fundera på och arbeta med frågor som:

 1. Vad menas med hållbar utveckling?
 2. Globala målen, Agenda 2030?
 3. Vad är återvinning? Varför ska vi återvinna?
 4. Vad är källsortering?
 5. Vad händer på en återvinningsstation?
 6. Vilket skräp går att återvinna?
 7. Vad kan det bli för nya saker av det vi källsorterar?
 8. Vad kan jag göra för att bidra till en hållbar utveckling?

Arbetssätt

Du kommer att

- få lära dig mer om olika material.
- få se filmer som handlar om källsortering och återvinning.
- få träna på att sortera skräp.


Vi kommer att

- se en power point om och kring "Hållbar utveckling"

- Titta på de globala målen, för att sedan bryta ner dem till vad just jag kan göra för att bidra till en hållbar utveckling.
- använda oss av "Håll Sverige rent" material där vi ser på film och lär oss mer om vår miljö.

- Världens barn har material kring de globala målen som vi ska titta och prata kring.

Du kommer att få jämföra hur det var förr i tiden med konsumtion och återvinning.
 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3