👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Därför är jag den jag är

Skapad 2021-10-07 07:27 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Här är en uppgift där du funderar och reflekterar över varför du blivit den personen du är!

Innehåll

Denna uppgift går ut på att du ska fundera, klura och försöka komma fram till varför DU är DU. Vad är det som format dig till den personen du är? Är det medvetna eller kanske omedvetna val som fått dig att vandra på den väg du nu vandrar. Vad/vem/vilka saker har påverkat dig? Det kan vara sport, religion, musik, kärleken eller allt ovanstående! Du ska skriva fritt och försöka beskriva varför du är du!

Matriser

Sv SvA
ALM Beskriva person och miljö

Behöver förbättras
Grundläggande
God
Mycket god
Skrivregler
Gör upprepade fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav, skiljetecken och pratminus.
Gör en del fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav, skiljetecken och pratminus.
Gör få fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav, skiljetecken och pratminus.
Gör inga eller ytterst få fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav, skiljetecken och pratminus.
Grammatik
Byter tempus i en och samma mening.
Använder vid enstaka tillfälle olika tempus i en och samma mening eller stycke.
Använder rätt tempus.
Meningsbyggnad
Radar upp satser utan att sätta komma eller punkt. Inleder ofta meningar med samma ord.
Har en meningsbyggnad som är enkel men i stort sett korrekt. Kommatecken i stället för punkt förekommer. Inleder ibland meningarna med samma ord.
Har en omväxlande meningsbyggnad och varierar inledningsorden på meningarna.
Har en ytterst varierad meningsbyggnad och/eller använder meningsbyggnaden som ett medvetet stilgrepp.
Styckeindelning
Delar inte in texten i stycken
Delar in texten i stycken utan någon genomtänkt strategi. Viss bearbetning behövs.
Har en fungerande styckeindelning.
Ordval
Texten visar ett begränsat ordval med inslag av talspråk.
Texten har viss variation i ordval, men är i huvudsak enkel.
Texten har ett varierat ordval som är anpassat till uppgiften.
Texten har ett varierat och precist ordval och håller på ett tydligt sätt samma stil texten igenom.
Beskrivningar
Texten innehåller i stort sett inga beskrivningar.
Texten innehåller några enkla beskrivningar.
Texten innehåller utvecklade beskrivningar.
Texten innehåller flera väl utvecklade beskrivningar.