👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella minoriteter 7C

Skapad 2021-10-07 09:33 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi kommer under drygt en vecka att arbeta med Sveriges nationella minoriteter: samer, romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar. Vi kommer undersöka vad det innebär att vara en minoritet, vilka rättigheter som finns samt hur minoriteternas historia har sett ut.

Innehåll

Arbetsområde:

Under veckorna 40-41 kommer vi att arbeta med detta arbetsområde.

 

Vecka

Händer under lektionen

Bedömningstillfälle

40

Fredag

Genomgång om nationella minoriteter samt samer och tornedalingar

Se klipp: Min samiska historia (14 min)

Diskussion

Genomgång om sverigefinnar

Se klipp: Katjas sverigefinska historia (14 min)

Diskussion

 

 41

Onsdag

Repetition

Genomgång om tornedalingar

Se klipp: Johannes tornedalska historia (19 min)

Diskussion

 

 

 

Torsdag

Genomgång om judar

Se klipp: Nathans judiska historia (19 min)

Diskussion

 

 

 

Fredag

Genomgång om romer

Se klipp: Romer en bostad åt alla (14 min)

Diskussion

Läsa texter om romska ungdomar

Diskussion

 

 

 42

Måndag

Muntliga diskussioner i tvärgrupp

 

Bedömning: Muntlig diskussion om minoriteter.

     

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar då du förväntas skriva ner viktig fakta. Vi kommer även att titta på filmer och diskutera dem. Du kommer själv att få presentera en minoritetsgrupp inför 2 kamrater. Arbetsområdet kommer att avslutas med en muntlig reflektionsuppgift.

 

Material vi kommer att använda oss av:

Vi kommer att använda oss av läroboken Fundament s.27-29.

 

Vi kommer att titta på olika serier och avsnitt från UR:

Min samiska historia:

https://urskola.se/Produkter/204023-Min-samiska-historia-Vi-far-aldrig-glomma

Johannes tornedalska historia:

https://urskola.se/Produkter/207516-Johannes-tornedalska-historia

Katjas sverigefinska historia:

https://urskola.se/Produkter/207495-Katjas-sverigefinska-historia

Nathans judiska historia:

https://urskola.se/Produkter/207514-Nathans-judiska-historia

Romernas historia 1900-tal – År av förföljelse:

https://urskola.se/Produkter/200410-Romernas-historia-1900-tal-Ar-av-forfoljelse

Vi kommer läsa texter där några romska ungdomar berättar om sin livssituation. Materialet är hämtat från: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/kampanj-stodpaket-undervisa-om-romer

Bedömning:

Följande kommer att ligga till grund för bedömningen:

 • ditt deltagande under lektionstid i olika diskussioner.
 • ditt deltagande i den muntliga diskussionen om de nationella minoriteterna.

Uppgifter

 • Bildstöd nationella minoriteter

 • PowerPoint om nationella minoriteter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
  Sh  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Minoriteter

E
C
A
Nationella minoriteter
Du kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Begrepp
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på ett relativt fungerande sätt.
Du använder begrepp på ett väl fungerande sätt.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Du värderar och uttrycker ståndpunkter i olika frågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument. Du kan se utifrån något perspektiv.
Du värderar och uttrycker ståndpunkter i olika frågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument. Du kan även ibland se utifrån olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker ståndpunkter i olika frågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument. Du kan även se utifrån olika perspektiv.