👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5b

Skapad 2021-10-07 09:42 i Junibackens skola Ludvika
Matteborgen 5 B
Grundskola 5 Matematik
Matteborgen 5B innehåller dessa arbetsområden: ¤ De fyra räknesätten, negativa tal ¤ Bråk ¤ Procent ¤ Decimaltal ¤ Geometri

Innehåll

 

Vad du ska lära dig:

Målet med undervisningen är att du utvecklar din matematiska förmåga och att du kan använda dig av matematik i olika situationer. En del i matematiken är att du lär av att lära andra, alltså delar med dig av dina kunskaper genom att hjälpa andra och vara delaktig i mattegrupper och diskussioner. Du får möjlighet att vara väl förberedd inför olika matteprov.

Bedömning:

Du kommer att bedömas utifrån de mål som finns i matrisen nedan. Din förmåga att vara aktiv och deltaga i matematiksamlingarna kommer också att bedömas. Du kommer att genomföra diagnoser och matteprov.

Undervisning:

Du kommer att få

 • arbeta individuellt i Matteborgen 5 B, med olika arbetsblad, samt häften.
 • delta vid gemensamma genomgångar i klassen.
 • arbeta praktiskt med konkret material.
 • uppföljning av resultat vid diagnoser och  eventuella prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematikmatris åk 5 Matteborgen 5B

De fyra räknesätten
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Taluppfattning
Du förstår positionssystemet men visar osäkerhet när du använder det.
Kan läsa och skriva stora tal så som 564 216.
Kan relatera stora tal till verkligheten.
Addition
Du förstår hur du ska räkna men visar osäkerhet när du räknar.
Kan använda strategin och räknar oftast rätt.
Visar stor säkerhet kring strategin och i dina uträkningar.
Subtraktion
Du förstår hur du ska räkna men visar osäkerhet när du räknar.
Kan använda strategin och räknar oftast rätt.
Visar stor säkerhet kring strategin och i dina uträkningar.
Multiplikation
Du förstår hur du ska räkna men visar osäkerhet när du räknar.
Kan använda strategin och räknar oftast rätt.
Visar stor säkerhet kring strategin och i dina uträkningar.
Division
Du förstår hur du ska räkna men visar osäkerhet när du räknar.
Kan använda strategin och räknar oftast rätt.
Visar stor säkerhet kring strategin och i dina uträkningar.
Huvudräkning
Du tar tid på dig men kommer oftast fram till rätt svar.
Du har automatiserat ett par av räknesätten men behöver lite mer tid för de övriga.
Du visar stor säkerhet i din huvudräkning i alla fyra räknesätt.

Decimaltal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Decimaltalets delar
siffrans betydelse samt orden deci, centi och milli
Du kan skriva tal i decimalform men du är osäker på siffrornas värde.
Du vet vad de olika siffrorna i ett decimaltal är värda och vad de kallas samt kan placera decimaltal på en tallinje.
Du har mycket goda kunskaper kring siffrors värde samt använder dig av dem i din vardag.
Jämföra
storleksordna och placera på tallinje
Kan storleksordna enkla tal tex 0,5 1 och 1,7
Storleksordna tal som består av heltal och tiondelar.
Storleksordna tal som består av heltal, tiondelar och hundradelar
De fyra räknesätten
addera, subtrahera, multiplicera, dividera decimaltal
Du kan addera och subtrahera, du är osäker på att multiplicera och dividera decimaltal
Du kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal.
Du är helt säker på att räkna decimaltal med de fyra räknesätten.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 • Ma  4-6
Du mäter sträckor korrekt och kan även växla mellan längdenheterna samt räkna ut omkrets.
Du mäter sträckor och räknar ut omkrets med stor säkerhet och visar även stor säkerhet i att växla mellan längdenheterna.
Area och areaenheter
 • Ma  4-6
Du kan räkna ut area med hjälp av areamallar.
Du kan räkna ut arean för rektanglar och kvadrater. Du kan använda rätt enhet.
Du kan med stor säkerhet räkna ut arean för kvadrater, rektanglar och sammansatta figurer utan att behöva rita upp areamallar (rutnät).
Skala
Du förstår skala och kan med viss säkerhet förminska och förstora korrekt.
Du förstår skala och kan se samband mellan storleken på saker på bild och i verkligheten.
Du förstår och använder skala med stor säkerhet och kan räkna med många olika skalor.

Vinklar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mäta och namnge
Du vet att en rät vinkel är 90°, att en spetsig är mindre och att en trubbig är större. Du kan med viss säkerhet mäta och rita vinklar med hjälp av gradskivan.
Du vet att en rät vinkel är 90°, att en spetsig är mindre och att en trubbig är större. Du kan mäta och rita vinklar med hjälp av gradskiva.
Du vet att en rät vinkel är 90°, att en spetsig är mindre och att en trubbig är större. Du är mycket säker på att använda gradskiva.
Vinkelsumma
Varv, vinkelsumma
Du vet hur många grader ett halvt och ett helt varv är samt vet vinkelsumman i en triangel.
Du vet hur många grader ett halvt och ett helt varv är samt vet och kan använda vinkelsumman i en triangel.
Du vet hur många grader ett halvt och ett helt varv är samt vet och kan använda vinkelsumman i en triangel och andra geometriska figurer.

Vikt och volym

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vikt
Kan storleksordna enheterna kilogram, hektogram och gram och vet när man använder dem. Kan deras förkortningar och vet vad de betyder, tex kg=kilogram.
Kan jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram. Kan växla mellan enheterna.
Använder viktenheterna med stor säkerhet och visar även stor säkerhet i att växla mellan enheterna.
Volym
Kan storleksordna enheterna liter, deciliter och centiliter och vet när man använder dem. Kan deras förkortningar och vet vad de betyder, tex dl=deciliter.
Kan jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter. Kan växla mellan enheterna.
Använder volymenheterna med stor säkerhet och visar även stor säkerhet i att växla mellan enheterna även när det blir decimaltal.

Statistik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tabeller och diagram
Kan med viss säkerhet läsa av tidtabeller, stapel-, linje- och cirkeldiagram.
Läser av, tolkar och kan tillverka enklare tabeller och diagram.
Läser av, tolkar och kan tillverka flera tabeller och diagram och dra slutsatser utifrån dessa.
Medelvärde
Du förstår vad medelvärde används till och förstår till viss del hur det räknas fram.
Du kan räkna ut enklare medelvärden.
Kan tydligt med mattespråk visa hur man räknar ut medelvärdet och räkna ut olika medelvärden.

Bråk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa av och jämföra
Du läser av och skriver bråk med viss säkerhet men visar osäkerhet när du ska jämföra olika bråk med varandra.
Du kan läsa, skriva och storleksordna bråk.
Du läser, skriver och storleksordnar bråk med stor säkerhet.
Omvandla till decimaler
Du förstår att bråk kan omvandlas till decimaler och kan till viss del göra detta.
Du kan omvandla enklare bråk till decimalform.
Du kan med stor säkerhet omvandla bråk till decimalform.

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rimlighet
Du ska kunna göra uppskattning av tal samt med hjälp av den avgöra om ditt svar är rimligt.
Du kan med hjälp uppskatta tal samt se om svaret är rimligt.
Du kan uppskatta tal, samt med hjälp av uppskattningen avgöra om ditt svar är rimligt.
Du är säker på att uppskatta tal och bedöma rimlighet.
Välja räknesätt
Du ska kunna välja lämpligt räknesätt samt kunna räkna ut tal med flera uträkningar.
Du kan ibland välja rätt räknesätt, du tycker det är svårt att räkna ut tal som kräver flera uträkningar.
Du kan oftast välja lämpligt räknesätt samt kan räkna ut tal med flera uträkningar.
Du är säker på att välja lämpligt räknesätt samt räkna ut tal med flera uträkningar