👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati år 5 HT21

Skapad 2021-10-07 10:21 i Slestadsskolan Linköping
Ett arbetsområde om Demokrati för årskurs 4-6.
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap
Demokrati - Hur vi människor tillsammans kan skapa det samhälle som vi vill leva i.

Innehåll

Lärmål:

 •  Veta vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. 
 • Kunna ge exempel på olika former av demokrati som finns i din närhet och i landet.
 •  Få inblick i hur det demokratiska systemet fungerar i Sverige med partier och val
 • Hur Sverige styrs genom riksdag och regering
 • Vilka politiska partier som finns i Sverige och vad som kännetecknar de olika partierna.
 • Veta hur du kan argumentera för din sak/åsikt (i tal och skrift)
 • Hur du kan påverka din omgivning med hjälp av demokratiska processer.
 • Lära dig att resonera om människors olika förutsättningar att delta i vårt demokratiska samhälle.
 • Kunna förklara och använda dig av de begrepp som vi har arbetat med: demokrati, diktatur, direkt demokrati, representativ demokrati, regering, riksdag, rösträtt, medborgare, politiska partier, majoritet, minoritet

Arbetssätt:

Så här kommer vi arbeta:

Genomgångar, läsa faktatexter, gemensamma diskussioner, skriftliga uppgifter,  titta på filmer/program, kooperativa strukturer, arbete i par, grupp och enskilt. 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur väl du kan:

 • deltaga i diskussioner och gruppuppgifter. 
 • visa dina kunskaper om demokrati
 • argumentera för din åsikt
 • förklara och använda arbetsområdets begrepp 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Sh
Samhällskunskap - Demokrati

Rubrik 1

Nivå 1
Du behöver träna på
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Demokrati
Vad demokrati står för kontra diktatur. (fakta, jämföra, konsekvens)
Att förklara vad som är typiskt för en demokrati och kunna jämföra något av exemplen med diktatur.
Du kan på ett enkelt sätt ge exempel på vad som är utmärkande för demokrati och kan även jämföra något av exemplen med diktatur.
Du kan på ett bra och mer utvecklat sätt ge exempel på vad som är utmärkande för demokrati och kan jämföra exemplen med diktatur. Du ser även att vissa handlingar i en diktatur kan få konsekvenser.
Demokratiska beslut
Hur demokratiska beslut kan fattas. (fakta, fördel-nackdel)
Att på ett enkelt sätt kunna redogöra för hur man kan fatta demokratiska beslut.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för hur man kan fatta demokratiska beslut.
Du har förmåga att på ett mer utvecklat sätt redogöra för hur man kan fatta demokratiska beslut och motivera vilka sätt som du tycker är bäst.
Påverka beslut
Vilka kan påverka? Hur kan de påverka? (motivera)
Att kunna berätta om hur man kan påverka demokratiska beslut.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för hur man kan påverka demokratiska beslut.
Du kan på ett väl fungerande sätt redogöra för hur man kan påverka demokratiska beslut.
Politiska systemet i Sverige
Riksdag, Regering, Utskott Deras politiska uppdrag. (fakta, samband)
Du behöver lära dig att på ett enkelt sätt redogöra för hur det politiska systemet fungerar i Sverige.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för hur det politiska systemet fungerar i Sverige.
Du kan på ett välutvecklat sätt redogöra för hur det politiska systemet fungerar i Sverige.
Ämnesspecifika ord
Användning av ord som hör till arbetsområdet
Att använda dig av ämnesspecifika ord som hör ihop med arbetsområdet.
Du har god förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som är relevanta för arbetsområdet.
Du har mycket god förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som är relevanta för arbetsområdet.

Nivå 1
Du behöver träna på
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper