👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A

Skapad 2021-10-07 11:05 i Junibackens skola Ludvika
Pedagogisk planering i matematik för årskurs 5.
Grundskola 5 Matematik
Nu är dags för att arbeta vidare med de fyra räknesätten, geometri, statistik, problemlösning och lite till.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska få lära dig mer om:

- De fyra räknesätten
- Tabeller och diagram
- Omkrets
- Vikt
- Problemlösning

Du ska få lära om:

- Decimaltal
-Volym
- Area 
- Medelvärde

Hur ska du lära dig detta?

Du ska lära dig detta genom:

- Gemensamma genomgångar och gruppövningar
- Praktiska övningar
- Självständigt arbete med övningsuppgifter
- Par- och grupparbete
- Mattespel, lekar och kluringar

Vad kommer att bedömas?

Du kommer att bedömas i dina kunskaper och i din förmåga att:

- Lösa problem.
- Föra, följa och underbygga resonemang.
- Använda kunskaper
- Använda olika uttrycksformer
- Använda matematiska metoder
- Göra beräkningar inom aritmetik, geometri och statistik.
- Redogöra och samtala om tillvägagångsätt.

Hur du får visa vad du kan:

Du får möjlighet att visa vad du kan genom:

- Skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matte Borgen 5A

Matte Direkt Borgen 5A
Stora tal
Du kan läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000.
Du kan ordna tal efter storlek
Du kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
Du kan multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet.
Du kan avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet.
Geometri
Du kan använda enheterna meter, kilometer och mil.
Du kan räkna ut omkrets.
Du kan räkna ut rektangelns area.
Du kan använda enheterna cm2 och m2 för area.
Du kan förstå och använda skala.
Decimaltal
Du förstå vad decimaltal och "en hel" innebär.
Du kan skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
Du kan skriva tal med hela, tiondelar och hundradelar.
Du kan storleksordna decimaltal.
Du kan addera och subtrahera enkla decimaltal.
Vikt och volym
Du kan jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
Du kan växla mellan olika volymenheter.
Du kan jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram.
Du kan växla mellan olika viktenheter.
Temperatur och diagram
Du kan läsa av temometern.
Du kan läsa av och förstå linjediagram och cirkeldiagram.
Du kan rita linjediagram.
Du kan räkna ut medelvärde.