👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentation språksociologi

Skapad 2021-10-07 12:14 i MIDGÅRDSSKOLAN Umeå
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Nu när du skrivit din intervju - och fördjupningsanalys av språksociologi i tre generationer är det dags att hålla en presentation på fem minuter kring dina resultat.

Matriser

Sva
Övning presentation språksociologi max E samt kommentarer

Rubrik 1

E
Nivå 2
Nivå 3
Framförandet
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Språket
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Innehåll
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.