👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Service & Bemötande 1

Skapad 2021-10-07 12:58 i Luleå Gymnasieskola Luleå Kommun BUF
Gymnasiesärskola Service och bemötande
Ämnet service och bemötande behandlar mötet med människor i olika servicesituationer. Centralt i ämnet är förhållningssätt och bemötande. Ämnet handlar om olika former av service samt om kommunikationens betydelse i mötet med människor.

Innehåll

Undervisningen i ämnet service och bemötande ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om service och bemötande samt förmåga att bemöta människor i servicesituationer. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika servicesituationer. Det handlar till exempel om att erbjuda och presentera varor och tjänster samt om att ge hjälp och stöd i servicesituationer utifrån målgrupp och individuella önskemål. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att vara lyhörda och flexibla i olika servicesituationer. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett serviceinriktat sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om språkets och kommunikationens betydelse i mötet med andra. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller inom serviceområdet. Det handlar bland annat om människors lika värde, integritet samt rättigheter och skyldigheter som konsument.

Praktiskt arbete och ett problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över och samtala om olika förhållningssätt i servicesituationer.

Undervisningen i ämnet service och bemötande ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Service i olika servicesituationer, till exempel inom vården, försäljning och inom fastighetsskötsel. Olika målgruppers behov och önskemål.
  Sec  -
 • Serviceinriktat förhållningssätt.
  Sec  -
 • Språk och kommunikation i olika servicesituationer.
  Sec  -
 • Bemötande i olika servicesituationer.
  Sec  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom olika serviceområden, till exempel personuppgiftslagen samt hälso- och sjukvårdslagen.
  Sec  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om service och servicesituationer. Eleven utför med säkerhet arbetsmoment på ett serviceinriktat sätt. Eleven bemöter också med säkerhet människor i olika servicesituationer.
  Sec  A
 • Eleven samtalar på ett enkelt sätt om service och servicesituationer. Eleven utför med viss säkerhet arbetsmoment på ett serviceinriktat sätt. Eleven bemöter också med viss säkerhet människor i olika servicesituationer.
  Sec  C
 • Eleven medverkar i att samtala om service och servicesituationer. Eleven medverkar i att utföra arbetsmoment på ett serviceinriktat sätt. Eleven medverkar också i att bemöta människor i olika servicesituationer.
  Sec  E

Matriser

Sec
Service och Bemötande 1 SECSER51

E
Eleven medverkar i att samtala om service och servicesituationer. Eleven medverkar i att utföra arbetsmoment på ett serviceinriktat sätt. Eleven medverkar också i att bemöta människor i olika servicesituationer.
C
Eleven samtalar på ett enkelt sätt om service och servicesituationer. Eleven utför med viss säkerhet arbetsmoment på ett serviceinriktat sätt. Eleven bemöter också med viss säkerhet människor i olika servicesituationer.
A
Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om service och servicesituationer. Eleven utför med säkerhet arbetsmoment på ett serviceinriktat sätt. Eleven bemöter också med säkerhet människor i olika servicesituationer.
Service i olika servicesituationer, till exempel inom vården, försäljning och inom fastighetsskötsel. Olika målgruppers behov och önskemål.
Serviceinriktat förhållningssätt.
Språk och kommunikation i olika servicesituationer.
Bemötande i olika servicesituationer.
Lagar och andra bestämmelser inom olika serviceområden, till exempel personuppgiftslagen samt hälso- och sjukvårdslagen.