👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2021-10-09 09:22 i Montessoriförskolan Mammolina Dibber Sverige AB
Förskola
Vi arbetar med barnen för att ge dem möjligheter att förstå deras och andras rätt att vara delaktiga i beslut som berör dem.

Innehåll

Vad vi vill att barnen ska få uppleva är: Vem är det som bestämmer i Sverige och vårt samhälle? Hur ser samhällets trivselregler (lagar) ut? Vad bestämmer jag? Vad bestämmer mina kompisar? 

Vi kommer att arbeta med detta först och främst i samlingarna. Vi kommer att använda oss av material från Barnombudsmannen och barnkonventionen. Vi pratar och diskuterar med barnen om allas rätt att vara med och bestämma, att det blir mest rättvist att ta beslut utifrån vad majoriteten vill. Vi kommer att rösta på olika saker och på olika sätt. Räkna rösterna och göra stapeldiagram med hjälp av t.ex. klossar för att se vad majoriteten tyckte. 

 

Vi kommer att diskutera med barnen vad de tycker om detta sätt att komma överens, har de andra förslag på hur man kan göra?

 

Vi gör detta med alla barnen efter deras mognadsnivå.

 

Alla pedagoger kommer att vara delaktiga.

 

Målet är att barnen ska vara delaktiga i gemensamma beslut, förstå att både deras egna och andras tankar är lika mycket värda samt att förstå vad som utgör en majoritet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18