👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1 Ht-2021 Den magiska kulan

Skapad 2021-10-09 15:38 i Sunderbyskolan Luleå Kommun BUF
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Tidsperiod: Ht -21 - Vt -22 Vi kommer att att läsa Den magiska kulan och arbeta i arbetsboken, spåra bokstäver och arbeta med muntliga övningar där vi rimmar, tränar på att ljuda och letar ord.

Innehåll

Tidsperiod

 •  vecka 35-51. 

Målet med vårt arbete:

Läsa

Du kommer att få lära dig att:

 • känna igen alla bokstavsformer.
 • koppla rätt bokstavsljud till rätt bokstavstecken.
 • höra hur många ljud ett ord består av.
 • identifiera första och sista ljudet i ord.
 • ljuda samman språkljud- syntes.
 • dela upp ord i språkljud -analys.
 • läsa vanligt förekommande ord som ordbilder.
 • läsa enkla nya små ord.
 • läsa ord med enkla konsonantförbindelser.
 • läsa enkla meningar och förstå innehållet.

Skriva

Du kommer att få lära dig att:

 • skriva alla bokstäver rätt.
 • göra mellanrum mellan ord när du skriver.
 • använda dig av stora och små bokstäver.
 • skriva ljudbaserad skrivning av enstaviga ord.
 • skriva ljudbaserad skrivning av två- och ibland flerstaviga ord.
 • skriva enkla meningar stor bokstav och punkt.
 • skriva enkla frågor med stor bokstav och frågetecken.

Tala, lyssna och samtala

Du kommer att få träna på att:

 • berätta för andra så att de förstår
 • lyssna och återberätta det du har hört
 • öva på ord och begrepp som uttrycker känslor samt uppfatta tonfall och ords nyanser.

 Hur ska vi nå målet?

Vi kommer att:

 • arbeta med bokstäver där vi tränar mycket på att forma varje bokstav och tränar på ljudet.
 • arbeta enskilt i arbetsboken "Den magiska kulan".
 • träna på att läsa vanligt förekommande ord som ordbilder.
 • träna på att skriva ord.
 • träna på att skriva enkla meningar.
 • träna på att skriva texter, både skönlitterära och faktatexter.
 • läsa i "Den magiska kulans" läsebok.
 • läsa enskilt olika böcker stundvis under skolveckan.
 • lyssna på högläsning av sagor och berättelser i grupp samt samtala och återberätta kring känslor och innehåll i det lästa.

Hur kan du visa att du nått målet?

Vi jobbar dagligen med svenska och tränar bokstäver och ljud, vi läser och skriver, vi samtalar och återberättar. Du visar under lektionerna vad du kan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv SvA
Svenska åk 1 Ht-2021 Den magiska kulan

Den magiska kulan kapitel 1-4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Bokstäver - vad de heter och hur de låter Oo, Mm, Aa, Ss
Jag vet inte vad bokstäverna heter eller hur de låter.
Jag vet vad några av bokstäverna heter och hur de låter.
Jag vet vad alla bokstäver heter och hur de låter.
Ny aspekt
Forma bokstäver Oo, Mm, Aa, Ss
Jag tycker det är svårt att forma bokstäver.
Jag tycker det är lätt. Men behöver träna mer på att forma gemener.
Jag tycker att det är väldigt lätt att forma bokstäver. Jag kan både forma VERSALER och gemener på rätt sätt.
Ny aspekt
Ordbilder hej, jag, och, ser, är, var, en, ett
Jag tycker det är svårt att läsa orden.
Jag tycker att det är lätt att läsa orden. Jag känner igen några av orden.
Jag tycker det är väldigt lätt att läsa orden. Jag känner igen alla ord.
Ny aspekt
Jag tycker...
Jag tycker att kapitel 1-4 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 1-4 har varit lätt.
Jag tycker kapitel 1-4 har varit väldigt lätt.

Den magiska kulan kapitel 5-8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Bokstäver - vad de heter och hur de låter Rr, Ll, Ee, Nn
Jag vet inte vad bokstäverna heter eller hur de låter.
Jag vet vad några av bokstäverna heter och hur de låter.
Jag vet vad alla bokstäver heter och hur de låter.
Ny aspekt
Forma bokstäver Rr, Ll, Ee, Nn
Jag tycker det är svårt att forma bokstäver.
Jag tycker det är lätt. Men behöver träna mer på att forma gemener.
Jag tycker att det är väldigt lätt att forma bokstäver. Jag kan både forma VERSALER och gemener på rätt sätt.
Ny aspekt
Ordbilder här, det, vi, du, den, har
Jag tycker det är svårt att läsa orden.
Jag tycker att det är lätt att läsa orden. Jag känner igen några av orden.
Jag tycker det är väldigt lätt att läsa orden. Jag känner igen alla ord.
Ny aspekt
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 5-8 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 5-8 har varit lätt.
Jag tycker kapitel 5-8 har varit väldigt lätt.

Den magiska kulan kapitel 9-12

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Bokstäver - vad de heter och hur de låter Ii, Tt, Dd, Vv
Jag vet inte vad bokstäverna heter eller hur de låter.
Jag vet vad några av bokstäverna heter och hur de låter.
Jag vet vad alla bokstäver heter och hur de låter.
Ny aspekt
Forma bokstäver Ii, Tt, Dd, Vv
Jag tycker det är svårt att forma bokstäver.
Jag tycker det är lätt. Men behöver träna mer på att forma gemener.
Jag tycker att det är väldigt lätt att forma bokstäver. Jag kan både forma VERSALER och gemener på rätt sätt.
Ny aspekt
Ordbilder kan, inte, han, hon, ja, nej
Jag tycker det är svårt att läsa orden.
Jag tycker att det är lätt att läsa orden. Jag känner igen några av orden.
Jag tycker det är väldigt lätt att läsa orden. Jag känner igen alla ord.
Ny aspekt
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 5-8 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 5-8 har varit lätt.
Jag tycker kapitel 9-12 har varit väldigt lätt.