👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning

Skapad 2021-10-10 15:07 i Ängsskolan Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 7 – 9 Verklighetsuppfattning
Du ska få träna vidare på att ramsräkna, benämna siffror och djur i din närhet.

Innehåll

Lärandemål

Du ska få lära dig och träna mer på:

   • heltal 0-10

   • ramsräkna upp till 10
   • namn och egenskaper för några djur i din närhet

 

Undervisning

Du kommer att

 • använda anpassat material i en- till- en arbete

 

Bedömning 

Du kan

 • delta i arbete med material kring djur
 • delta i arbete med antal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  7-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  7-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9