👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och programmering

Skapad 2021-10-10 15:21 i Vågbro förskola Söderhamn
Med huvudsatsen hållbarhet kombinerar vi programmering som att båda går ihop med varandra. Som pedagog, lägger jag fokus på att tekniska begrepp och logiskt tänkande ska bli del av vardagliga händelser samt vardagligt beteende. Att visa barnen på att teknik är roligt, kreativt och rymmer möjligheten till stora innovationer.
Förskola
Den tekniska utvecklingen går snabbt och griper nu in och påverkar det mesta i våra liv. Även om alla inte kommer att jobba som programmerare, kommer de flesta områden och yrken att utvecklas genom teknik. Allt fler behöver denna kompetens

Innehåll

Varför programmering?

Den tekniska utvecklingen går snabbt och griper nu in och påverkar det mesta i våra liv. Även om alla inte kommer att jobba som programmerare, kommer de flesta områden och yrken att utvecklas genom teknik. Allt fler behöver denna kompetens.

Programmering handlar om att skriva kod, som har stora likheter med problemlösning men också problemformulering, att pröva och ompröva bidra till kreativt skapande och logiskt tänkande.                        

Med huvudsatsen hållbarhet kombinerar vi programmering som båda går ihop med varandra. Som pedagog, lägger jag fokus på att tekniska begrepp och logiskt tänkande ska bli del av vardagliga händelser samt vardagligt beteende. Att visa barnen på att teknik är roligt, kreativt och rymmer möjligheten till stora innovationer.

Syfte:

Syftet att arbeta med programmering på förskolan är att barnen ska få möjlighet till att utveckla sin förståelse och sina olika förmågor kring begreppsuppfattning, symbolers kommunikativa funktioner, läge och riktning, föra och följa resonemang.

Undervisningen ska bidra till att alla barnen ska utveckla sina kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik, och att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över olika strategier, metoder, modeller och resultat.  

Vi ska använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

 

Aktiviteter:

Aktiviteter ska innehålla olika sort av programmering och det ska utföra enligt barnens nivå.

Vi ska använda olika typer av instruktioner (analog, kommando, sekvens, villkor, repetition) till och med att vi skapar en ALGORITM.

Verktyg: bee-bot, mus-bot, mattor, bilder som stödhjälp, berättelser, hinderbanor.

 Varje aktivitet innehåller tre delar:

 -Teoretiska kunskaper; inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som passar.

-Praktiska kunskaper; upplever barnen att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker.

-Grupparbete; främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen, samt barnen får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper.

-Avslutning; dela tankar, idéer och åsikter mellan barnen för förbättrad lärande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18