Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Imperialism och kolonialism

Skapad 2012-04-17 19:19 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Historia

Innehåll

Syfte

Eleven ska utveckla sin förmåga att

Innehåll

Vi kommer att läsa om hur det gick till när Européerna kolonialiserade världen.

Vi ska arbeta med begrepp såsom imperialism, kolonialism, rasism, förtryck och totalitär diktatur.

.

Vi kommer använda oss av läroboken i historia, filmer och andra källor.

Eleverna kommer att ta del av berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av kolonialism och förtryck.

Vi kommer att dra paralleller till vår egen tid för att se både likheter och skillnader.

.

Bedömning

Elevens förmåga att tolka tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer utifrån det vi har arbetat med.

Elevens förmåga att använda begrepp såsom imperialism, kolonialism, rasism, förtryck och totalitär diktatur.

Elevens förmåga att i grupp framställa en redovisning i dramatiserad form.

Elevernas kunskaper och förmågor kommer att redovisas via filmer eller i andra former av dramatiseringar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia åk 8

Imperialism och kolonialism

1
2
3
4
Faktakunskaper
Du kan med mycket hjälp visa kunskaper om historiska levnadsförhållanden, händelser och personer under tidsperioden.
Du har grundläggande kunskaper om historiska levnadsförhållanden, händelser och personer under tidsperioden.
Du har goda kunskaper om historiska levnadsförhållanden, händelser och personer under tidsperioden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska levnadsförhållanden, händelser och personer under tidsperioden.
Historiska begrepp
Du kan med mycket hjälp visa att du kan använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Informationssökning och källor
Du använder dig av de källor som läraren tar fram. Det saknas resonemang kring källors trovärdighet och relevans.
Du använder dig av minst två olika källor. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du använder flera olika källor. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du använder flera olika källor. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: