👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO 1 -3

Skapad 2021-10-10 16:14 i Östad skola Lerum
Den här pedagogiska planeringen samt matrisen beskriver vad eleverna kommer att arbeta med i NO- ämnena åk 1- 3.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig om kroppen, naturen, samhället, grundläggande fysiska lagar och hur dessa saker påverkar dig. Du kommer att få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla din förmåga att arbeta såvål självständigt som med andra.

Innehåll

Konkretisering av målen

Du kommer att:

 • få använda dina kunskaper till att förklara vad du tycker i olika frågor om hälsa, naturen och hållbar utveckling.
 • få använda dina kunskaper till att förklara vad du tycker i olika frågor om energi, teknik, miljö och samhälle.
 • få utföra (göra) olika undersökningar och experimment.
 • få lära dig olika begrepp (ord) som kommer hjälpa dig att beskriva hur olika saker hänger ihop till exempel människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning; vad och hur.

Du kommer att få visa dina förmågor genom att:

 • observera olika situationer i vardagen.
 • delta i diskussioner.
 •  delta i olika grupparbeten.
 • förklara vad/ hur du lärt dig både skriftligt, muntligt och praktiskt (t.ex.bild och form).
 • egen och gemensam dokumentation.
 • redovisa hur du har tagit reda på att det du lärt dig är sant.
 • lära dig att ge och få respons utifrån de arbetsuppgifter du utför.
 • gå ut och genomföra fältstudier i skog och mark.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
NO Matris åk 1-3

På väg att uppnå kunskapskrav
Har uppnått kunskapskrav
Året runt i naturen
 • NO
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Året runt i naturen
 • NO   3
Eleven gör enkla observationer av årstider och kan koppla detta till årstidsväxlingar
Året runt i naturen
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Eleven kan ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter samt hur de anpassar sig efter årstiderna.
Året runt i naturen
 • NO   3
Eleven kan namnge några djur och växter, sortera efter olika egenskaper och gruppera några vanliga djur och växter i närmiljön
Året runt i naturen
 • NO   3
Eleven kan rita enkla näringskedjor som beskriver kopplinar mellan djur och växter
Kropp och hälsa
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Eleven kan diskutera några faktorer som påverkar människors hälsa
Kropp och hälsa
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Eleven kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen samt säga vad de heter och vilken funktion de har.
Kraft och rörelse
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelser.
Material och ämnen i vår omgivning
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Eleven kan beskriva vad några olika föremål är tillverkade av samt hur de kan sorteras.
Material och ämnen i vår omgivning
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.
Material och ämnen i vår omgivning
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.
Material och ämnen i vår omgivning
 • NO   3
Eleven kan berätta om ljus och ljud och relatera till egna iaktagelser
Material och ämnen i vår omgivning
 • NO   3
Eleven kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Berättelser om natur och naturvetenskap
 • NO   3
Eleven kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Metoder och arbetssätt
 • NO   3
Eleven kan följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och andra undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Metoder och arbetssätt
 • NO   3
 • NO   3
Eleven kan dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer samt kan använda sin dokumentation i olika diskussioner och samtal.
Metoder och arbetssätt
 • NO   3
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat