👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering åk 9 Novell

Skapad 2021-10-10 21:12 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola 9 Svenska
Arbete med noveller för åk 9

Innehåll

Pedagogisk Plan Novell 

 När? V. 42-45 (el. v. 41-43) 

 Vad? Novell som texttyp och skönlitterär genre.  

Varför? I ämnet svenska/svenska som andraspråk ska eleverna få utveckla sin förmåga att skriva och bearbeta texter. Elevernas intresse för att skriva och läsa ska väckas och eleverna ska få möta olika typer av litteratur, från olika författare, tider och världsdelar. De ska få lära sig om språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur.   

Hur? Genomgång av novellens typiska drag innan vi läser en novell/några noveller. Vi diskuterar och analyserar novellen/novellerna vi läst. Vi skriver egna noveller.  

 

Vad bedöms? 

  • Analys/diskussion av novell 

  • Novellen som man skriver 

  Kunskapskrav som ingår (för E): Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.  

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.