👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2021-10-11 08:25 i Enbacka skola Säter
Vi kommer att lära oss om Gustav Vasa och hans söner och hur det förändrade Sverige.
Grundskola 5 Svenska Historia
Varför kallar vi tiden 1521- 1611 för Vasatiden? Hur kan vi se spår av den tiden idag?

Innehåll

Vasatiden

Genom detta arbete kommer du under några veckors tid få lära dig om Vasatiden. Du kommer att få utveckla din kunskap om olika historiska sammanhang, historiska händelser och gestalter. Du kommer även få reflektera över samt föra resonemang kring konsekvenser och samband av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar. Utveckla din förmåga att förstå olika tidsperioder och dess skeenden. Du kommer även att skriva faktatexter om historiska personer från Vasatiden. 

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter
 • se filmer
 • skriva egna faktatexter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6