👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre små grisar

Skapad 2021-10-11 08:34 i Backsläntens förskola Kristianstad
Förskola
Vi vill att barnen i smågrupper och i storgrupp i vardagen, ska få ett ökat ordförråd genom att använda oss av sagor samt att fånga upp barnens frågor och diskussioner i vardagliga samtal.

Innehåll

Vi arbetar i den lilla gruppen med Tre små grisar för att barnen ska få ett ökat ordförråd. Jag vill att de ska genom konkreta upplevelser få beskrivet vad orden betyder, att de ska få ett sammanhang och att de ska få tillgång till sin fantasi.

Jag kommer att använda mig av drama genom att de får vara grisarna och jag kommer att vara vargen. På detta sätt får de upplevelsen hur det är att vara i sagan och detta stimulerar deras lekförmåga och fantasi.

Att läsa boken är självklar och det finns ju olika versioner av sagan. Genom att använda de olika versionerna fånga jag upp barnens nyfikenhet och de får möjlighet att ställa frågor om olikheterna.

Jag vill att barnen ska få berätta sagan för varandra. När vi gör detta ökar barnens självförtroende, samtidigt som de tränas i att lyssna. De får även möjligheten att se och ta hänsyn till varandras olikheter. I detta moment är jag tydlig med att sagan ska läsas i rätt kronologisk ordning. Detta underlättar när vi dramatiserar sagan.

De kommer även att få möjligheten att få måla sagan på papper. Där möter vi olika färg, form och vi ser detaljerna. 

Målet med detta är att de får möjligheten att kunna berätta sagan för varandra i rätt kronologisk ordning, de tränar färdigheten "att lyssna" och får förhoppningsvis ett ökat ordförråd.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18