👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas Tidsepoker

Skapad 2021-10-11 08:44 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Historia
En historiekurs är egentligen som en väldigt lång sagostund. Det kommer vara jag som är sagoberättaren och ni är min publik. Tyvärr kommer det vara så här stora delar av kursen. Ni kommer vara så trötta på min röst i Juni. Men men, vi börjar direkt från starten. Från Jordens begynnelse kommer jag sedan guida oss genom världshistorien. Detta första avsnitt kommer avslutas någonstans under Renässansen. Vi kommer gå igenom dom första samhällena och civilisationerna! Antikens Grekland och dess mytologi samt det otroliga Romerska Riket! Över till Medeltiden med pesten, handeln och den mörka tiden! Detta betyder att vi kommer att gå igenom några miljoner år på några få veckor!

Innehåll

Upplägget kommer att vara föreläsningar där ni kommer behöva ta anteckningar; jag har PowerPoints men pratar såååååååååååååå mycket mer än det som står i dem. Det kommer diskuteras i smågrupper och i helklass kring olika saker. Det hela avslutas med ett prov; väldigt likt det vi gjorde första lektionen. Ni ska göra en tidslinje och sedan fylla i dem sakerna som ni vet och kommer ihåg. Därefter kommer ni, via Exam.net, förklara och beskriva de olika händelserna; binda ihop samband mellan dem och dylikt.  Ni kommer få två lektionstider för detta.

Matriser

His
Europas Tidsepoker

E
C
A
Att förklara en händelse
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Orsaker/Konsekvenser
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Personer
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
Kopplingar till dagens samhälle
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.