👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg och anläggning 1

Skapad 2021-10-11 08:49 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasiesärskola Bygg och anläggning
Planering för bygg och anläggning 1.

Innehåll

.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Arbetsområden, yrken och yrkeskulturer inom bygg- och anläggningsbranschen, till exempel murare, snickare och betongarbetare.
  • Betongarbete. Material och materialens egenskaper, användningsområden och återvinning. Metoder och tekniker.
  • Murverksarbete. Material och materialens egenskaper, användningsområden och återvinning. Metoder och tekniker.
  • Träarbete. Material och materialens egenskaper, användningsområden och återvinning. Metoder och tekniker.
  • Platt- och stenbeläggningsarbete. Material och materialens egenskaper, användningsområden och återvinning. Metoder och tekniker.
  • Verktyg och maskiner. Användning, skötsel och underhåll. Ergonomi och säkerhet.
  • Arbetsmiljö och säkerhet.
  • Lagar och andra bestämmelser.

Arbetssätt.

Vi kommer utföra praktiska moment i olika byggnader på skolområdet. 

 

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva olika arbets- och yrkesområden inom bygg- och anläggningsarbete. Eleven medverkar också i att beskriva material, metoder och utrustning som används inom området. Eleven medverkar i att utföra arbetsmoment inom byggnation och anläggningsarbete på ett yrkesmässigt sätt. I arbetet medverkar eleven i att välja, använda och underhålla material, verktyg och maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt olika arbets- och yrkesområden inom bygg- och anläggningsarbete. Eleven beskriver också på ett enkelt sätt material, metoder och utrustning som används inom området. Eleven utför med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom byggnation och anläggningsarbete på ett yrkesmässigt sätt. I arbetet väljer, använder och underhåller eleven med tillfredsställande resultat material, verktyg och maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt olika arbets- och yrkesområden inom bygg- och anläggningsarbete. Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt material, metoder och utrustning som används inom området. Eleven utför med gott resultat arbetsmoment inom byggnation och anläggningsarbete på ett yrkesmässigt sätt. I arbetet väljer, använder och underhåller eleven med gott resultat material, verktyg och maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.