👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska - åk7

Skapad 2021-10-11 10:13 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
¡Bienvenidos! Välkommen till spanska för årskurs 7 och din fortsatta språkresa. Du kommer att få lära dig fler användbara ord och fraser och fördjupa din förståelse för det spanska språket. Allt för att du ska kunna göra dig förstådd och förstå när du åker till ett spansktalande land, eller möter en spansktalande person. Du kommer också att få lära dig en massa spännande saker om den spansktalande världen och det spanska språket, världens näst största språk! ¡Buen viaje! /Las profesoras Jenny & Ana

Innehåll

Syfte

Att förstå enkelt talat språk och kunna kommunicera muntligt. Lärandemål/centralt innehåll: Kunna hälsa på och fråga hur någon mår, kunna svara och avsluta samtal.

Att förstå enkelt talat språk och texter samt kunna kommunicera muntligt och skriftligt om sig själv och sin familj. Lärandemål/centralt innehåll: Berätta om sig själv och sin familj.

Kunskaper

¡Hola! ¿De dónde eres?

Här arbetar du med:

 • hälsningsfraser
 • avskedsfraser
 • att fråga hur någon mår
 • att berätta hur du mår
 • att berätta om dig själv
 • att ställa frågor
 • typiska fraser från olika spansktalande länder
 • väderstrecken
 • räkneorden 0–20   

Mi familia

Här arbetar du med:

 • familjeord och djur
 • att berätta om dig själv och om någon annan
 • att beskriva utseende (adjektiv)
 • att berätta om vad du tycker om att göra
 • substantiv i singular och plural
 • obestämd artikel
 • Du får även lära dig lite om Spanien.

Arbetsform                                                                                  

Du kommer att arbeta i boken Colores och med material från din lärare. I arbetsområdet Mi familia och ¡Hola! ¿De dónde eres?kommer du lära dig att beskriva dig själv och andra genom att besvara frågor.

Bedömningsform

Skriftligt prov som består av en läsförståelse och en skrivuppgift.

Matriser

M2
Moderna språk

E
C
A
Förmåga att:
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmåga att
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Förmåga att:
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.