👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att jobba med olika texter

Skapad 2021-10-11 10:38 i Mångkulturella enheten Sigtuna FSK/GR
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Du kommer att läsa spännande skönlitterära texter och faktatexter där du får kunskap om olika ämnen. Du arbetar med texterna och tränar på att förstå olika texter bra. Att skriva olika typer av texter är viktigt och du kommer att få lära dig skriva både berättelser och fakta texter eller återberättande texter. Det är viktigt att du får utveckla språket och du kommer att få lära dig nya ord, arbeta med stavning men också reflektera och diskutera olika ämnen. Du får träna dig på att läsa upp texter inför klassen.

Innehåll

Det här kommer du att få lära dig:

 • Förstå olika texter genom att arbeta med läsande klass.
 • Läsa skönlitteratur och faktaböcker.
 • Skriva texter i olika genrer.
 • Du kommer att få redovisa muntligt för klassen både själv och tillsammans med dina kompisar.

Arbetssätt:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi diskuterar och går igenom:


- hur en text kan se ut och varför den ser ut som den gör
- vilket syfte en text har (vad vill texten)
- uppbyggnad (inledningsmening - fakta - avslutningsmening)
- rubriker och underrubriker
- stödord och nyckelord
- göra gemensamma tankekartor 


Vi kommer också att:


- skriva exempeltext för att öva
- öva oss på jämförelser mellan arabiska och svenska
- skriva faktatexter
-läsa upp egna texter inför kamraterna.

 

Bedömningen

-Att eleven kan läsa och förestår vad hen läser

-Att kunna skriva texter där budskapet i texten blir tydligt för läsaren

-Att formulera sig på sitt modersmål

-Att kunna uttrycka sig för känslor och åsikter

-Att anpassa sitt språk efter olika sammanhang, syfte och mottagare

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Ml  E 6