👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering kap 2 Geometri

Skapad 2021-10-11 10:55 i Residensskolan Luleå Kommun BUF
Grundskola 8 Matematik
I kapitlet geometri kommer vi att bland annat lära oss beräkna omkrets, area och volym. Vi kommer även arbeta med cirkelsektor och begränsningsarea.

Innehåll

 

Pedagogisk planering Geometri år 8

 

När du arbetar med kapitlet får du lära dig att:

Beräkna omkrets och area av cirkel och cirkelsektor

Beräkna volym och begränsningsytans area av en cylinder

Beräkna volym av spetsiga kroppar och klot

Omvandla enheter för sträcka, area och volym

Använda kalkylblad och rita en kod

 

Viktiga begrepp: Dimension, längd, sträcka, volym, yta, area, kropp, meter, kvadratmeter, kubikmeter, omkrets, cirkel, diameter, radie, hektar, cirkelbåge, cirkelsektor, basyta, cylinder, mantelyta, begränsningsyta, kon, pyramid och klot.

Vecka

Måndag (helklass)

Onsdag (helklass)

Torsdag (halvklass)

Fredag (helklass)

V 40

Planering Geometri

Genomgång och eget arbete:

Dimensioner s 56.

Längd och längdenheter s 57.

Genomgång och eget arbete:

Cirkelns omkrets s 58-59.

 

Innehållet av denna lektion kan variera efter behov. Vi kan exempelvis hålla på med:

·         problemlösning

·         laborativt arbete

enbart räknande för att hålla planeringen.

Genomgång och eget arbete:

Areaenheter s 60.

Area av stora områden s 61

V 41

Genomgång och eget arbete:

Cirkelns area s 62-63

Genomgång och eget arbete:

Cirkelbåge och cirkelsektor s 64

Volym och volymenheter s 65

Innehållet av denna lektion kan variera efter behov. Vi kan exempelvis hålla på med:

·         problemlösning

·         laborativt arbete

·         enbart räknande för att hålla planeringen

Genomgång och eget arbete:

Cylinderns volym s 66-67.

V 42

Genomgång och eget arbete:

Pyramid och kon s 68

Genomgång och eget arbete:

Klotets volym s 69

 

Innehållet av denna lektion kan variera efter behov. Vi kan exempelvis hålla på med:

·         problemlösning

·         laborativt arbete

·         enbart räknande för att hålla planeringen

Genomgång och eget arbete:

Läxa: Begreppstest

V 43

Genomgång och eget arbete:

Diagnos s 28-29.

 

Genomgång och eget arbete:

Diagnos s 28-29.

Rättning

Beräkna pi med kalkylblad. Rita kod s 70-71

Behöver du repetera väljer du Blåa sidor s 76

Behöver du utmaning väljer du Röda sidor s 86-87.

Svarta

.

V 44

Höstlov

Höstlov

Höstlov

Höstlov

V 45

Behöver du repetera väljer du Blåa sidor s. 77-78

Behöver du utmaning väljer du Röda sidor s 88.

Svarta s. 94-95.

 

 

Behöver du repetera väljer du Blåa sidor s. 79

Behöver du utmaning väljer du Röda sidor s. 89.

Svarta s. 94-95.

 

Innehållet av denna lektion kan variera efter behov. Vi kan exempelvis hålla på med:

·         problemlösning

·         laborativt arbete

enbart räknande för att hålla planeringen

Behöver du repetera väljer du Blåa sidor s. 80-81

Behöver du utmaning väljer du Röda sidor s. 90-91

Svarta s. 94-95.

 

V 46

Behöver du repetera väljer du Blåa sidor s. 88-83

Behöver du utmaning väljer du Röda sidor s. 92.

Svarta s. 94-95.

 

Behöver du repetera väljer du Blåa sidor s. 84

Behöver du utmaning väljer du Röda sidor s. 92.

Svarta s. 94-95.

 

Prov del 1

Prov del 2

47

Nytt arbetsområde:

Algebra

 

 

 

Extrauppgifter finns i matematikboken. Repetition

I Teams finns arbetsblad att träna extra på. Sammanfattning av kapitlet finns på s. 96-97.

Läxa är att hålla planering. Mindre test kan förekomma för att se att ni har tillgodosett er undervisningen.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
    Ma  7-9
  • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
    Ma  7-9
  • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
    Ma  7-9