👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 och 2 Alfa . Taluppfattning

Skapad 2021-10-11 11:00 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Arbetsområde addition och subtraktion. Kapitel 1 i matematikboken Alfa
Grundskola 4 Matematik
Under v 42-50 ska du få repetera positionssystemet, huvudräkning, beräkningar och problemlösning.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 Kapitel 1

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde
 • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000
 • kunna pricka in tal på en tallinje
 • kunna räkna addition, subtraktion, multiplikation och division med huvudräkningsmetod

Kapitel 2

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • kunna räkna addition, subtraktion och multiplikation med uppställning
 • kunna räkna division med rest
 • kunna räkna kort division utan och med minnessiffra
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop

Hur ska vi arbeta

Vi arbetar med vår matematikbok Alfa kap 1 och 2. Problemlösning enskilt, i par och i helklass. Vi pratar och resonerar kring matematiska uppgifter. Vi använder laborativt material för att befäste kunskaper.

Bedömningstillfällen

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom enkla resonemang, diskussioner, diagnoser och avslutande prov på området.

Viktiga begrepp

siffra
tal
platsvärde
tallinjer
jämna och udda tal
addition
subtraktion
term
summa
differens
multiplikation
faktor
produkt
division
täljare
nämnare
kvot
växla
delbart med
minnessiffra
rest

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6