👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering2_Projektbeskrivning_Farsta_förskolor

Skapad 2021-10-11 13:25 i 183351 Förskolan Lagunen Stockholm Farsta
Förskola
Vilka känslor ryms i min kropp, vilka känslor ryms i andras? Vi pedagoger är nyfikna på hur barnen kan utveckla sitt förhållnings sätt gentemot sig själv och sin omgivning genom arbete med värdegrunds fokus på avdelningen. Vi tror på ännu mer utveckling......

Innehåll

 

 

 

 

Projektfråga:

Vilka känslor ryms i våra kroppar ?

VAD: (Innehåll) Hållbarhet inom social , ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

 
Vad ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära om?
 
Vi vill fokusera på den sociala hållbarheten inom relationer .
Vi tänker oss att fortsätta arbeta vidare inom värdegrunds området . Inom detta område finns det mycket att utforska som gör att vi växer som individer.
Vilka känslor har vi i våra kroppar? Hur, vad och när kan de i så fall användas?
Har alla känslor? Även vuxna ?
Vi vill få med dessa områden också då vi tänker att de är viktiga för social hållbarhet : samspel, empati, olikheter ,demokrati, integritet, självständighet, alla barns rättigheter ( barnkonventionen) .
 
VARFÖR? (Syfte)
Vad är syftet?
Vi vill ge barnen de grundläggande värdena och fördjupa oss inom dessa områden. Ge barnen möjlighet att att få med sig känslan av att vi alla kan hjälpa till att göra något positivt för vår framtid. Att öka barnens medvetenhet och känsla för solidaritet, tolerans ansvar och omtanke, empati. Som pedagoger kan vi genom undervisningen i demokratiska former lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt vilja delta i samhället och för en hållbar utveckling .
 
Hur kommer det sig att ni valt denna frågeställning?
Vi pedagoger ser att det är bra för barngruppen att få många situationer och möjligheter att träna sig i värdegrunds frågor . Ett fokus område som vi vill lyfta fram är våra känslor och hur vi kan använda våra känslor i samspel med andra.
 
Vad är det ni är nyfikna på?
Vi pedagoger är nyfikna på hur barngruppen interagerar med varandra efter att vi jobbat med detta projekt. Samt även under projektets gång.
 
Vad är det ni vill skaffa kunskap om?
Medvetenhet om att vi alla kan hjälpa till och förändra och påverka .Bli medveten om sig själv och sin omgivning, mina val påverkar min omvärld .
 
Vad vill ni att projektet ska ge/lära barnen?
En tilltro till sin egen förmåga, hopp, ge barnen en positiv framtidstro med möjlighet att kunna påverka.
Även att barnen ska se sig själv och andra som betydelsefulla och att alla är olika men lika!
 
-HUR? (Metod)
 
Under projektets gång kommer vi förlägga undervisningen i halvgrupper samt även i mindre grupper. Detta kommer främst ske på förmiddagarna då vi är flest pedagoger men även under hela dagen då projektet fortgår i vardagen även på eftermiddagarna.
Vi kommer starta med att undersöka vilka känslor barnen känner till .och i vilka sammanhang de kan uppstå.
 
Vi kommer ta hjälp av litteratur, filmer ( UR:s " Djuren på djuris), ikt, lekgrupper, reflektion med barnen, dokumentation.
Samarbete med hemmet i form av lär loggar , nyhetsinlägg, daglig kontakt.
Vi använder den tiden vi har och slutar i god tid så vi kan dokumentera och reflektera med barnen, good enough.
-
 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18