👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 2, samband och förändring år 8

Skapad 2021-10-11 14:23 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
I det här kapitlet kommer du att få lära dig hur man räknar med procent för att uttrycka andel och förändring. Procent är något som finns överallt i samhället och som är viktigt att kunna för att klara av vardagen. Mobilbatteriet är laddat 20%. Mjölken innehåller 3% fett. Det är 30% rea på jeansen.

Innehåll

Syfte: Vi kommer att arbeta med hur man löser olika typer av uppgifter som handlar om procent. Det kan vara en rabatt som anges i procent och du ska kunna räkna ut nya priset eller en ränta på ett lån som ska beräknas. 

Undervisning 

Tid: vecka 41- 46

Arbetssätt/ arbetsgång: 

  • Uppgifter där förmågorna är i fokus, där vi tränar begrepp och metod, problemlösning och att resonera. 

  • Arbetet sker både enskilt och i grupp

  • Matematiken Y kapitel 2

Lärandemål: vad ska du lära dig?

När vi avslutar detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att använda: 

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·       föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera            och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

Bedömning:

Prov, diskussioner och problemlösning under lektion.

 

 

Planering Matematik  

 

Kapitel 2,

 

 

 

Vecka

Moment

Sid

41

Uppstart kap 2,

2.1 Andelen

2.2 Jämförelser och förändringar

 

 

63-65

69-72

42

Fort. 2.2 Jämförelser och förändringar

2.3 Det hela

 

69-72

74-76

43

2.4 Delen

2.5 Ränta

 

79-82

86-88

 

44

HÖSTLOV

 

45

Blandade uppgifter

Diagnos

 

89-92

46

Repetition och övningsprov

PROV

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Matematikprov kap 2

  • Matematikprov kap 2