👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2021-10-11 14:34 i Vallåsskolan Halmstad
Planering för svenska åk 2: Läsa, skriva, tala och lyssna.
Grundskola 2 – 0 Svenska
Under läsåret får du möjlighet att läsa många texter, både enskilt och tillsammans med andra. Vi kommer att träna på att du ska bli säkrare på att stava och att skriva olika sorters texter, till exempel berättande, beskrivande samt faktatexter.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

LÄSA, SKRIVA, TALA och LYSSNA

 

Vi tränar läsning och läsförståelse genom att:

 • regelbundet låna böcker på biblioteket.
 • ha tyst läsning.
 • läsa för varandra.
 • läsa olika slags texter och svara på frågor om innehållet.
 • ha läs- och skrivläxa.
 • på olika sätt bearbeta texterna från läs- och skrivläxan.
 • få skriftliga instruktioner.
 • arbeta med läsförståelse.
 • läsa faktatexter som har anknytning till aktuellt tema.
 • läsa faktatexter för att skriva egna texter.

 

Vi tränar att skriva genom att:

 • skriva och berätta om egna upplevelser och erfarenheter.
 • skriva faktatexter vid temaarbeten.
 • skriva sagor och berättelser.
 • skriva till bilder.
 • arbeta med välskrivning.
 • ha gemensamma genomgångar om skrivregler.
 • arbeta med rättstavning.
 • arbeta med språkövningar.

 

Vi tränar att tala och lyssna genom att:

 • ha samling.
 • samtala om vardagliga händelser.
 • ha genomgångar i olika ämnen.
 • redovisa olika arbeten.
 • ha klassråd.
 • ha elevråd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3