👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2021-10-11 14:52 i Ängsskolan Kristianstad
Grundsärskola F – 6 Kommunikation
Vi kommunicerar och samspelar med varandra på olika sätt.

Innehåll

Morgonlektion - Eleven kan delta och samspela med andra genom att prata om vilka som är i skolan under skoldagen.  Eleven får möjlighet att se en helhet över dagen. Under dessa lektioner ges eleven förutsättningar för ökad delaktighet i sociala sammanhang och samspel med vuxen. 

Läsning-  Eleven ska ges möjlighet att lära sig och delta i att samspela, tala och samtala kring bokens innehåll och genom bokval fördjupa sig i de ämnesområden vi arbetar med. Under några tillfällen varje vecka får man in läsning, lyssnande under veckan. 

Måltider – Lunch och mellanmål - Vid måltider pratar vi om maten, vad vi äter, färg, smak, varmt/kallt, välja, be om mer, -Vill du ha mer? Eleven ges möjlighet att dagligen få upplevelsen och kommunikationen att samtala i olika sammanhang och miljöer. Under måltiden sker ett naturligt samspel.

MOI - Tillsammans med den vuxne arbetar man med att använda ord, begrepp, symboler och andra uttrycksformer för kommunikation. Samtalar om de olika aktiviteter vi gjort under dagen och miljöer vi vistas i. Får en repetition av dagen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.
  KOM  4-6
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9