👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa arbetsområde 1 för åk 2

Skapad 2021-10-11 16:12 i Kvibilleskolan Halmstad
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Vi kommer under perioden ha lektioner både ute och inne. Vi ska under lektionstid prata om upplevelser kring aktiviteter på lektionen och varför man har uppvärmning och skaderisker som finns. Du ska praktiskt visa övningar för dina kamrater. Vi kommer också att samtala om allemansrätten och vad det finns för regler och bestämmelser kring denna. Du kommer att få lära dig olika karttecken för att kunna läsa kartor som vi använder när vi orienterar i din närmiljö. Vi kommer att åka och träna simning.

Innehåll

 

 

 Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet: 

 

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang 

 •  förebygga risker vid fysisk aktivitet 

 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer 

 

 

Mål och Bedömning 

du ska delta i alla aktiviteter både inomhus och utomhus 

     du ska med ord och begrepp ge exempel på aktiviteter som kan   

     förebygga skador 

du ska känna till allemansrätten 

     du ska känna igen olika karttecken för att kunna följa en karta  

du ska kunna simma i mag-och ryggläge


Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6