👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider

Skapad 2021-10-11 16:42 i Hövägens förskola Ale
Tiden finns överallt. Just nu när vi börjar terminen är det höst! Vad betyder det? Vad händer ute när tiden går och vi får en annan månad, ett annat väder och plötsligt är det dessutom mörkt på morgonen? Vi ska ta reda på vad som händer i naturen? Vad kommer efter sommaren? Är det en bestämd ordning på tiden och årstiderna?
Förskola
Tiden finns överallt. Just nu är det höst! Vad betyder det? Vad händer ute när tiden går, när vi får en annan månad, ett annat väder? Plötsligt är det dessutom mörkt på morgonen? Vi ska ta reda på vad som händer i naturen? Vad hade vi innan hösten? Är det en bestämd ordning på tiden och årstiderna?

Innehåll

 

Målområde: Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå

 

Att barnen blir nyfikna på naturen och hittar spår på vad som förändras när sommaren blir till höst.

Vi ska tillsammans upptäcka konkreta fenomen som händer! Vi ska hitta hypoteser som vi tror.

Vi vill att barnen hittar spår på att naturen förändras med årstiden. Att det finns ett återkommande mönster.

 

 

Generativ fråga:

 Hur förändras naturen med årstiderna? Orkar en blomma växa hela tiden eller behöver den vila och vissna också? Är det solen som bestämmer när det är sommar?

 

 

Mål ur Lpfö-18:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur påverkar varandra"  Lpfö 18

 

 

Utvärderingskriterier:

 

Upptäcka att naturen förändras med årstiderna och att det är något som återkommer, att det finns ett mönster.

Hitta kännetecken på vilken årstid det är.

 

 

Kännetecken/förmågor:

Att barnen pratar om att det finns olika årstider. 

Att barnen använder sin analytisk förmåga genom att jämföra likheter och skillnader mellan årstiderna.

Att de upptäcker tecken på vad årstiden "Hösten" gör med naturen.

Att de ställer hypoteser om vad solen gör med det som växer? Att de reflekterar över att det blivit mindre solljus jämfört med sommaren.

 

 

Barnens intresse, initiativ och behov:

 Barnen har redan visat stort intresse för löven ute och att "blommorna tagit slut". Vissa plockat löv och studerar dem noga. Andra plockar och använder dem som pysselmaterial. Några startar funderingar och frågor varför löven ramlar ner. Andra letar intensivt efter sista blomman.

En dag i oktober i hallen reflekterar några barn över att solen plötsligt lyser väldigt starkt, -Ja nu är det sommar! säger då några barn. Barnen visar behov av att hitta samband och sammanhang utifrån sina reflektioner och erfarenhet.

 

 

 

Pedagogernas förhållningssätt:

 Vi stimulerar ett öppet diskussionsklimat i barngruppen där allas röster ska blir hörda, genom att:

-använder barnens tidigare erfarenheter

-ställa hypoteser

-utgår från konkreta fenomen som vi upptäckt, för att fånga barnens intressen

-jobbar i smågrupper för att alla skall få utrymme med sin tankar

-vi är lyhörda och utmanar barnen i deras hypoteser

Barnen kommer tillsammans prata och klura, leta kunskap i naturen men även i litteraturen och på nätet.

 

 

 

Hur vad och när dokumenterar vi

 

 

Hur - Vi kommer dokumentera tillsammans med barnen. Stimulera barnen att fotografera spår och fenomen som vi sedan tillsammans kan titta på och diskutera, vad vi ser/vad som händer på bilden? Vi använder deras upptäckter och gemensamma lärande för att komma fram till ny kunskap. Vi kommer använda digital teknik för att dokumentera och visa t ex på väggen mm.

 

Vad - Vi dokumentera det som barnen uttrycker att de kommit fram till. De ska själva känna igen sina ord och bilder i dokumentationen som bl.a. kan visas i deras egen tidning.

När - Både i samlingarna och i aktiviteter, men även i deras spontana reflektioner.

 

Analysen av

observationen är till för att rätta till riktningen och korrigera saker i

undervisningen. Hjälpa oss att välja fortsatt väg. Våra dokumentationer och observationer är underlag för att fokusera på pedagogernas arbete och vilken respons barnen ger samt att se vilka förmågor och strategier barnet använder sig av.  Den synliggör också hur barnen närmar sig i våra kännetecken och kriterier för att nå målet. Var är vi, vad behöver vi förändra samt hur fortsätter vi?

 

Frågeställning att utgå ifrån:

Börjar barnen närma sig våra kännetecken?

Vi märker att barnen börjar upptäcka och reflektera över att årstiderna betyder olika i naturen. Nu har vi hunnit komma till våren. Barnen letar kännetecken på årstiden och benämner dem som vårtecken och har en diskussion om vad det är som gör att det är ett vårtecken. Det vårtecken som fascinerat barnen mest hittills har varit grodynglen som vi lånade hem från en närliggande damm. Dammen har också gjort naturperspektivet bredare. Barnen driver på med nya upptäckter och nya frågor, och ofta kan vi tillsammans hitta sambandet med årstiden.

 

Hur ser vi det?

Behöver vi ändra strategi?

Vad behöver vi tillföra för att komma steget längre, utveckla en mer?

 

Vad kan vi se att vi behöver tänka på och skapa förutsättningar för utifrån LIKA- kartläggningen? Har alla barn LIKA rätt och LIKA möjligheter utifrån diskrimineringsgrunderna? Vad har våra observationer visat oss? Vad behöver vi göra mer av för att förbättra vår utbildning?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18