👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd och räknesätt

Skapad 2021-10-11 18:52 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Längd och räknesätt
Grundskola 4 – 6 Matematik
Mål: -Jämföra och mäta längder -Välja och byta enhet -Se samband mellan addition och subtraktion -Välja rätt räknesätt när du löser olika uppgifter -Visa hur du gör när du löser problem

Innehåll

 

Vad ska du lära dig?

När du har arbetat med detta område ska du kunna:

 • Jämföra och mäta längder.
 • Välja och byta enhet.
 • Se samband mellan addition och subtraktion.
 • Välja rätt räknesätt när du löser olika uppgifter.
 • Visa hur du gör när du löser problem.

Begrepp:

 • längd (avstånd)
 • linje
 • sträcka
 • enhet
 • addition (summa)
 • subtraktion (differens)
 • algoritm (uppställning)

Hur kan du arbeta för att komma dit?

Du kommer att få:

 • Delta i matematiska samtal och diskussioner.
 • Göra skriftliga beräkningar.
 • Arbeta med att göra muntliga och skriftliga förklaringar till uppgifter.
 • Ta eget ansvar för ditt lärande.
 • Visa dina kunskaper på diagnoser och under arbetets gång.

Hur ska du visa det?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:

 • gör skriftliga beräkningar
 • gör muntliga förklaringar till uppgifter
 • deltar i matematiska samtal och diskussioner
 • tar eget ansvar för ditt lärande visar dina kunskaper på diagnoser 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Längd och räknesätt

Längd och räknesätt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uppskatta längder och välja enhet
Du ska kunna uppskatta längder av olika sträckor och föremål
Jag kan med stöd uppskatta längder.
Jag är ganska säker på att uppskatta längder.
Jag är säker på att uppskatta längder.
Jag är mycket säker på att uppskatta längder.
Mätning av längd
Du ska kunna mäta längder med linjal och måttband
Jag kan med stöd av mäta längder.
Jag är ganska säker på att mäta längder.
Jag är säker på att mäta längder.
Jag är mycket säker på att mäta längder.
Välja längdenhet
Du ska kunna välja passande längdenhet när du uppger längden för en viss sträcka eller föremål.
Jag kan med stöd välja rätt enhet.
Jag är ganska säker på att välja längdenhet.
Jag är säker på att välja längdenhet.
Jag är mycket säker på att välja längdenhet.
Omvandling
Du ska kunna byta enhet mellan meter, dm, cm och mm.
Jag kan med stöd byta längdenhet.
Jag är ganska säker på att byta längdenhet.
Jag är säker på att byta längdenhet.
Jag är mycket säker på att byta ländenhet
Addition och subtraktion
Du ska kunna addera och subtrahera på olika sätt och känna igen händelser som leder till addition och subtraktion.
Jag kan med stöd addera och subtrahera på olika sätt och känna igen händelser som leder till addition och subtraktion.
Jag är ganska säker på att addera och subtrahera på olika sätt och känna igen händelser som leder till addition och subtraktion.
Jag är säker på att addera och subtrahera på olika sätt och känna igen händelser som leder till addition och subtraktion.
Jag är mycket säker på att addera och subtrahera på olika sätt och känna igen händelser som leder till addition och subtraktion.
Problemlösning
Du ska kunna välja lämplig metod när du löser olika problem och bedöma om svaret är rimligt.
Jag kan med stöd välja lämplig metod och bedöma om svaret är rimligt när jag löser olika problem
Jag är ganska säker på att välja lämplig metod och bedöma om svaret är rimligt när jag löser olika problem
Jag är säker på att välja lämplig metod och bedöma om svaret är rimligt när jag löser olika problem
Jag är mycket säker på att välja lämplig metod och bedöma om svaret är rimligt när jag löser olika problem