👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en berättande text, åk 1

Skapad 2021-10-12 15:45 i Börje skola Uppsala
Grundskola 1 – 3 Svenska
Vi har läst sagan "Koka soppa på tre stenar" (Monica Hughes, Mark Beech, 2011) och återberättat denna genom att göra varsin bläddra. Vi har pratat om den röda tråden och att i en saga finns en början, en händelse och ett slut.

Innehåll

Syfte:

Att förstå hur en saga är uppbyggd med början, handling och slut. Hur en röd tråd löper genom sagan. Att koppla egen text med bild.

 

Undervisning

För att åskådliggöra den röda tråden i en berättelse visar jag en stor bläddra för eleverna där jag har ritat bilderna i förväg. Tillsammans diskuterar vi vad som händer i de tre bilderna. Eleverna får hjälpa till att komma på handlingen, jag skriver och visar med hjälp av dokumentkameran.

 

Du ska sedan:

- rita och skriva en egen saga med hjälp av en bläddra.

- reflektera om din saga har en början, en händelse och ett slut.

- läsa upp din saga för klasskompisarna och visa bilderna med hjälp av dokumentkameran. 

Vi utvecklar sedan skrivandet med nya bläddror med fler flikar. Vi kommer att se avsnitt från "Sagomattan" för att bli inspirerade och lära oss om huvudperson, problem, lösning och avslut i vårt fortsatta sagoskrivande.

 

Bedömning:

Hur långt eleven har kommit i sin skrivutveckling.

Om eleven har förstått hur en berättande text är uppbyggd med början-händelse-slut.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3