👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolan Palettens planering för hållbar utveckling

Skapad 2021-10-13 10:13 i Västra Förskolan Paletten Rättvik
Sopsamlarmonstren, Natur och teknik
Förskola
Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling och en positiv framtidstro ska prägla utbildningen.

Innehåll

Nuläge

Förskolan har en gemensam vision om att arbeta med hållbar utveckling. Vi har valt att arbeta med Sopsamlarmonstren som inspiration med konkret material som barnen snabbt visat intresse och nyfikenhet inför. Vi ska arbeta med natur, miljöfrågor, hälsa, välbefinnande samt ekonomisk och social utveckling på ett lustfyllt och lekfullt sätt. Deras tankar, funderingar och hypoteser ligger till grund för vad vi ska ta reda på och vad vi ska utveckla och där får barnen inflytande över utformningen av verksamheten och de aktiviteter vi gör.

 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, 
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,  
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och  
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande.

 •  

  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

   

   

   

   

   

   

  förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 

   

   

   

   

   

   

  förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, 

   

   

   

   

   

   

   

  förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

   

   

   

   

   

   

  förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,  

   

   

   

   

   

   

  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och  

   

   

   

   

   

   

  förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

   

   

   

   

   

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 

   

  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, 

   

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

   

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,  

   

  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och  

   

  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material oc 

Genomförande 

Vi kommer att introducera de olika sopsamlarmonstren för barnen och jobba med miljö på olika sätt. Vi kommer att arbeta med NTA (Natur och teknik för alla) samt koppla detta till skapande verksamhet, drama, rörelse och värdegrundsarbete.

 

Här är några av Sopsamlarmonstren vi kommer träffa:

Kompostina - gillar kompost, matrester och skruttar

Pappis - vill gärna ha alla våra papper som blir över, men vi kan också låna papper av Pappis om vi inte behöver så stora bitar eller om vi bara ska klippa lite.

Plastis - vill ha plast så att hen kan skapa ny plats av det som samlas in.

Metallica - gillar metall och saker som blänker

 

 

 

Dokumentation    

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt under APT och gemensam planeringstid i arbetslaget.

Ansvar

Pedagogerna har ett gemensamt ansvar att förmedla läroplanens mål. 

Koppla läroplansmål nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18