👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2021-10-13 10:32 i Fagerhultsskolan Härryda
Hållbar utveckling
Grundskola 6 Biologi
Det här kapitlet handlar om hållbar utveckling och vad det är. Vi börjar med att definiera själva begreppet och de tre perspektiven av hållbar utveckling – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. För att jordens resurser ska kunna nyttjas även av människor i framtiden måste de användas förnuftigt. Då kan vi få en hållbar utveckling. Ett sätt att mäta hur mycket resurser en människa eller ett land använder är ”det ekologiska fotavtrycket”. För att nå en hållbar utveckling måste vi minska de rika ländernas fotavtryck. Vi kommer även att titta på FNs 17 globala mål.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet med under visningen är att lära oss mer om hur vi kan leva mer klimatsmart. 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

- Läsa texter gemensamt.

- Arbeta med diskussionsfrågor.

- Titta på filmer. 

- Arbeta med skriftliga frågor. 

Det här ska du lära dig

 • vad hållbar utveckling innebär.
 • vad som menas med en ekosystemtjänst och motivera vilken ekosystemtjänst som är viktigast för dig.
 • ge exempel på vad du kan göra för att minska energiförbrukningen.
 • för- och nackdelar med olika energikällor.
 • varför det uppstått problem med försurning och vilka konsekvenser försurningen får på vår miljö.
 • ge exempel på varför skövling av regnskog ger negativa konsekvenser för miljön.
 • varför det är viktigt att återvinna.

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

 • hållbar utveckling
 • ekosystemtjänst
 • allemansrätten
 • växthuseffekten
 • förnybara energikällor
 • icke förnybara energikällor
 • övergödning
 • försurning
 • ekologiskt fotavtryck
 • biologisk mångfald

Så här kan du visa dina kunskaper

- Genom att vara aktiv under lektionstid.

- Genom dina uppgifter.

- Genom arbetet klimatresan.

- Prov

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi åk 6

Insats krävs
E
C
A
Resonera
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Beskriva samband och begrepp
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Människan som en del av naturen
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.