👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi grupp 7:3 ht21

Skapad 2021-10-13 12:01 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi
Livets utveckling/Cellen/Fotosyntes

Innehåll

 

Ämne: Biologi

Årskurs: 7 läsår   HT 2021

 

Livets utveckling/Cellen/Fotosyntes

 

Syfte

 

·         använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

 

·         genomföra systematiska undersökningar i biologi, och använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. 

Centralt innehåll

 

·         ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

·         lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.

·         Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

·         människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

·         aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.

·         Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

·         Systematiska undersökningar, fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

·         dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Det här ska vi lära oss om.

 

1.                                       Livets uppkomst s. 8-12

2.                                       Hur djurceller och växtceller är uppbyggda s. 13-14, 230-231

3.                                       Hur man delar in växter och djur utifrån släktskap s. 15-16, s. 89

4.                                       Arter och jordens utveckling s. 17-21

5.                                       Fotosyntes och cellandning/förbränning s. 44-51

 

Bedömning

Så här ska ni få visa vad ni har lärt er.

 

-          Muntligt. Samtal och diskussioner

-          Undersökningar, (mikroskopering, exkursion, mm.)

-          Läxförhör och prov

Så här ska vi lära oss.

-          Genomgångar

-          Diskussioner

-          Praktiska moment

-          Gruppövningar

-          Film

-          Reflektioner och bearbetning

-          Skriva redogörelse/begreppsförklaringar

 

            Spektrum Biologi sid. 8-21, 89, 230-231, 44-51

 

     

 

 

 

 

 

     

Vecka

Måndag

Onsdag

Fredag

40

 

Celler och mikroskopering.

Celler och livets uppkomst.

s. 8-14 och 230-231.

 

Teknik

 

41

 

Mikroskopering växtceller och klyvöppningar

 

Utvecklingssamtal

 

Teknik

42

Fotosyntes och cellandning

 

Läsläxa sid. 44-51

 

Lab. Slutna ekosystem

 

Teknik

43

Organismers indelning

Läsläxa sid. 15-17, 89

 

44

Höstlov

Höstlov

Höstlov

45

 

Prov 10/11

 

     

 

BEGREPPSLISTA

Liv

Växtcell

Cellkärna

DNA

Djurcell

Cellvägg

Organeller

Vakuol (cellsaftrum)

Mitokondrie

Klorofyll

Fotosyntes

Klyvöppning

Cellandning

Förbränning

Glukos

Art

Hybrid

Membran

 

 

 

Fyll gärna på med fler begrepp, som du träffar på under arbetets gång.