👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alex Dogboy

Skapad 2021-10-13 12:49 i Västra skolan Falun
Eleverna läser Alex Dogboy och har läsbeting till varje vecka.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Visste du att det finns gatubarn runt om i världen? Vet du hur deras liv ser ut? Hur hamnar de i en situation där de måste stjäla för att få mat? Boken Alex Dogboy är baserad på en verklig pojke och det som hänt honom eller andra gatubarn. Tillsammans läser vi om Alex fängslande liv och öde och bearbetar det som vi läst på olika sätt. Under arbetes gång kommer ni att få information om vad som ska göra och när. Lycka till!

Innehåll

Syfte:

 

Varför ska vi arbeta med det här?

Kommunikativa förmåga:

-kunna samtala om texter och föra fram egna åsikter och tankar

-kunna skriva olika slags texter

Läsförmåga (läsförståelse):

-kunna använda sig av olika läsförståelsestrategier

 

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få lyssna och läsa boken Alex Dogboy av Monica Zak.

 • Vi kommer att arbeta med läsbeting, det innebär att du till varje vecka själv ansvarar för att ha läst till en viss sida i boken. Du kommer att få tid i skolan att läsa, men det är viktigt att du följer tidsangivelserna för läsningen och även läser hemma. 
 • Svara på innehållsfrågor: I skolan kommer du att få arbeta med frågor som rör boken, frågorna har olika karaktär och en del är mer reflekterande än andra. 
 • Vi kommer även att arbeta med olika lässtrategier.
 • Skriva och samtala om boken (sammanfatta, reflektera över budskap och skriva en reflekterande text).

 

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

-göra sammanfattningar och kommentarer till det som vi läser.

-din förmåga att diskutera bokens innehåll och budskap kopplat till vad du själv har varit med om.

-skriva olika slags texter med tydligt innehåll och varierat språk.

-att samtala genom att ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt. 

Så här kommer bedömningen att ske:

-genom att jag lyssnar på dig när du samtalar.

-genom att jag läser dina olika texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9