👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KLÄDSÖMNAD, trikå

Skapad 2021-10-13 13:38 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Sy kläder
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Klädsömnad, skapa ett personligt plagg.

Innehåll

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening. Det utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

 

Vad skall vi arbeta med?

Undervisningen syftar till att:

 • få förståelse för hantverkstekniker
 • få kunskaper i maskinsömnad
 • lära sig grunderna i måttagning och storleksval
 • använda kommersiella mönster, mönsterritning
 • få kunskaper om mönsterutläggning, markering, sömsmån och tillklippning
 • få kunskap om textila material och dess egenskaper
 • lära sig stryka/pressa
 • förstå skillnaden mellan trikå och vävttyg
 • utveckla kunskapen att läsa och följa beskrivningar i text och bild
 • framställa föremål, överväga lösningar och utvärdera resultat
 • utveckla skicklighet i en process där tanke, känsla och handling samverkar
 • lära sig slöjdspecifika ord och begrepp
 • framställa ett plagg
 • öka medvetenheten om hur textilindustrin ser ut runt om i världen
 • öka medvetenhet om miljösmarta klädval samt återbruk av textilier

 

Hur ska vi arbeta?

Gemensamma genomgångar av:

 • kommersiella mönster, mönsterark
 • rita av mönsterdelar samt förstå dess information i form av markeringar, förkortningar
 • måttagning
 • storleksval
 • enkla mönsterförändringar
 • resurssnålt placera ut mönsterdelar på tyg, nåla, markera och klippa ut med sömsmån
 • redskap
 • symaskinens delar och funktioner
 • strykjärn
 • materiallära (bomull)
 • vävttyg/trikå
 • tekniker
 • skötsel, tvättmärkning
 • ord/begrepp/förkortningar
 • arbetsbeskrivningar
 • kulturella uttryck
 • inspirationsmaterial
 • textilindustri och miljö

 

Skriftlig planering av arbetet utifrån val av produkt/storlek/material  samt skriftlig reflektion och dokumentation i bild.

Individuell mönsterritning, tygutläggning och sömnad.

Arbeta efter arbetsbeskrivning.

Gemensamma och individuella diskussioner kring olika svårigheter som kan dyka upp.

 

Arbetsuppgift:

 

Ett individuellt slöjdarbete som handlar om att i enighet med slöjdens arbetsprocess (idéutveckling, överväga, framställa och värdera) formge och konstruera ett klädesplagg i trikå med hjälp av ett kommersiellt mönster och tillhörande arbetsbeskrivning.

välja ett mönster/en modell till ett klädesplagg i trikå

välja rätt storlek utifrån kroppsmått 

arbeta med mönsterritning, tillklippning och sömnad utifrån ett befintligt mönster, eventuellt göra mindre mönsterförändringar

utveckla och förbättra symaskinskunskap

hantera strykjärn på ett säkert och fungerande sätt

använda slöjdspecifika ord och begrepp:

 • övervidd
 • framstycke
 • bakstycke
 • ärm
 • luva
 • mudd
 • fåll
 • mönsterpapper
 • pfiffikus
 • rätsida
 • avigsida
 • sömsmån
 • tvärnåla
 • trä symaskinen
 • övertråd
 • undertråd (spole)
 • spolkapsel
 • pressarfot
 • raksöm
 • sicksack
 • tvillingnål
 • stickning

 

Vad ska du lära dig?

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång:

 • hur du tar dig an uppgiften
 • kunskaper om material
 • kunskaper om redskap
 • hur du hanterar material och redskap
 • kunskap om tekniker
 • hur du arbetar med tekniker
 • Val av material, redskap och tekniker som behövs vid de olika momenten samt hantera dessa
 • hur du driver arbetsprocessen framåt
 • noggrannhet och uthållighet 
 • förstå mönster, resurssnålt överföra dem till tyg, sy och följa en arbetsbeskrivning
 • framställning av ett slöjdföremål
 • hur avancerat arbete du gör
 • hur du arbetar utifrån instruktioner såväl muntliga som skriftliga
 • hur du löser problem som uppkommer
 • hur du beskriver ditt arbete och hur du då använder slöjdspecifika ord och begrepp
 • hur du värderar din arbetsinsats och hur arbetsinsatsen kopplas till slöjdföremålets kvalitet
 • estetiska val

 

Bedömning av dokumentation:

planering, analys och värdering av arbetsprocessen och dokumentera dessa i text och bild.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
  Sl  C 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 9
 • Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 9
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  C 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  C 9
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  A 9