👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd, area och symmetri

Skapad 2021-10-13 13:54 i Ulleviskolan Linköping
Grundskola F Matematik
Eleverna får träna på längd i decimalform, träna på att själva mäta längd. Eleverna får lära sig namn på olika trianglar och dess egenskaper. De lär sig även om sammansatta figurers area samt symmetri.

Innehåll

Begrepp

Symmetri, höjd, liksidig triangel, triangels area, symmetrilinje, asymmetri, area, likbent triangel, längd, rätvinklig triangel, bas

Bedömning

Det dagliga arbetet på lektionerna, muntliga diskussioner, diagnos och test.

Elevinflytande

Eleverna väljer och använder den metod som passar bäst för uppgifter. Eleverna kan om kapitlets mål och sedan planerar hur de kan arbeta vidare med målen.

Veckoplanering

V. 40

Förtest

Genomgång Begrepp

Längd i decimalform sid. 34

 

V. 41

Längd/ Mer längd i decimalform sid. 35- 37

Genomgång olika trianglar/ area sid. 40

Problemlösning

V. 42

Alp test 5B

Genomgång triangelns bas och höjd sid.41

Triangelns area sid. 42- 43

Problemlösning

V.43

Genomgång sammansatta figurer/ area sid. 46-47

Genomgång Symmetri och asymmetri sid. 48-49

Problemlösning

V.45

Röda sidor/ Fördjupning sid. 55-56

Träna mera sid. 52-54

Prov kapitel 2 12/11-21

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6