👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Fasta ämnen och vätskor

Skapad 2021-10-13 14:27 i Stenbergaskolan åk F-3 Söderhamn
I arbetsområdet ”Fast eller flytande” kommer du att få tillägna dig olika metoder att undersöka såväl fasta ämnen som vätskor, utveckla din förmåga att utföra enkla experiment samt jämföra dina hypoteser med resultaten.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
Vad är ett fast ämne och vad är en vätska? Under höstterminen 2021 arbetar vi med NTA-temat Fasta ämnen eller vätskor. Du får träna på att utföra enkla undersökningar, ställa hypoteser, få fram ett resultat och dokumentera det.

Innehåll

Mål:

se kunskapskrav nedan

Vi övar på att:

 • Kunna samarbeta.
 • Kunna följa muntliga/skriftliga instruktioner.
 • Kunna delta i samtal och diskussioner som rör uppdragen.
 • Kunna använda och lära dig nya begrepp.
 • Kunna jämföra fasta ämnen med vätskor.
 • Kunna beskriva fasta ämnen och vätskors egenskaper.
 • Kunna ställa hypoteser/förutsägelser.
 • Utföra enkla experiment.
 • Jämföra dina hypoteser med resultaten.

 

Undervisningens innehåll:

Vad?

 • Du kommer att få studera och undersöka både fasta ämnen och vätskor. Då ska du få träna på att jämföra och beskriva dem.
 • Du kommer även att få träna på att ställa hypoteser och jämföra med resultatet.

Hur?

 • Vi kommer att utgå från flera uppdrag (experiment).
 • Varje uppdrag börjar med att du kommer att får ställa en hypotes. Därefter genomför du ditt försök och prövar din hypotes.Vi avslutar uppdraget genom att du får redovisa resultaten och sammanfatta vad du har lärt dig muntligt och skriftligt.
 • Du kommer att få göra uppdragen tillsammans med dina kamrater och får då samtidigt träna din samarbetsförmåga.

Faktatexter: 

 • Boken om NO 1-3
 • NTAs temabok

Filmer: 

 • NO -tv (urplay.se) Fast, flytande, gas, Densitet, Magnetism, Elektricitet (14min/avsnitt)
 • Slajmbuset -Fast, flytande och gas. (6 min)

 

Du visar sina kunskaper genom:

 • Att du utför enkla undersökningar.
 • Att du aktivt deltar i samtal och diskussioner.
 • Att du dokumenterar dina undersökningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3