👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2021-10-13 14:44 i Ekenäs skolan Stenungsund
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik Biologi Teknik
Vi kommer att arbeta om energi med energi och samla poäng till vår utmaning "På egna ben"!

Innehåll

Det här kommer du att få undervisning om:

arbetsområde energi.

att använda naturvetenskaplig information som grund för att resonera.

 

Det här ska du lära dig:

känna till olika energiformer och energiomvandling.

kunna berätta om energiprincipen.

kunna ge exempel på olika energikällor, veta vilka som är förnybara och inte och hur de kan påverka miljön.

kunna använda naturvetenskaplig information i samtal och redovisningar.

ge exempel på vad vi behöver energi till.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi söker naturvetenskaplig information utifrån frågor (egna och givna) och begrepp som handlar om området.

Vi söker informationen från läroböcker och digitala medier tillsammans och var för sig. Informationen använder ni till ett grupparbete för att beskriva, förklara och diskutera olika miljöpåverkande faktorer och vad de kan leda till.

Vi diskuterar i grupp och framför och bemöter åsikter.

Vi avslutar arbetsområdet med att göra en redovisning och att göra ett skriftligt (ev muntligt) test.

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Vad bedöms? 

Din kunskap om energiformer och energikällor samt om människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till hållbar utveckling.

Din förmåga att använda naturvetenskaplig informationen för att resonera om frågor som gäller miljö.

 

Hur bedöms det?

Genom att:

muntligt redovisa ett grupparbete om växthuseffekten i en liten grupp.

delta i resonemang och värderingsövningar om miljö.

skriva en argumenterande text om miljö.

göra en skriftlig (muntlig vid behov) diagnos om energi och miljö.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6