👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Om religion

Skapad 2021-10-13 14:57 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 4 SO (år 1-3)
Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Man skulle kunna förklara religion som en känsla. Det går inte att ta på religionen men den finns ändå. Den syns som symboler och byggnader och hörs som psalmer och böner, t ex. I det här arbetet ska du få lära dig mer om kristendom, judendom och islam.

Innehåll

 

Om religion

Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Man skulle kunna förklara religion som en känsla. Det går inte att ta på religionen men den finns ändå. Den syns som symboler och byggnader och hörs som psalmer och böner, t ex. I det här arbetet ska du få lära dig mer om kristendom, judendom och islam.

Vad ska vi arbeta med och lära oss?

Du ska få lära dig om några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam, och dess likheter. 

Du ska få lära dig om olika heliga rum och kyrkolokaler i din närhet .

Du ska känna till några berättelser ur Bibeln, Koranen, Tora.

Du ska känna till några vanliga ord och begrepp i de olika religionerna.

 

Hur ska vi arbeta? 

Du ska få se film om de olika religionerna. 

Du kommer att läsa och skriva texter.

Du kommer att arbeta i grupp och enskilt.

Du kommer att besöka och träffa olika religionsutövare och heliga platser.

 

Vad och hur kommer detta bedömas? 

Du kommer att få visa att du är med i diskussioner och grupparbete.

Du kommer att visa att du har förmåga att lyssna och ta till dig fakta.

Du kommer att visa oss att du har förmåga att skriva fakta och rita bilder.

Du kommer att visa din förmåga att sätta dig in i andra människors liv.

Du kommer under arbetes gång att få visa dina kunskaper och förmågor under lektioner, studiebesök, redovisningar och texter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

SO
Om religion

Rubrik 1

Livsfrågor
Du kan prata om vad som är viktigt för att du ska må bra.
Du kan prata om vad som är viktigt för dig och dina klasskamrater för att ni alla ska må bra.
Religionsutövning
Du kan några platser för religionsutövande och vilka religioner som hör till platsen.
Du kan platser och byggnaders namn för religionsutövande och vilka religioner som hör till platsen.
Du vet vad kristendom är.
Du vet vad kristendom är och kan ge exempel på symbol, berättelse och högtid.
Du vet vad judendom är.
Du vet vad judendom är och kan ge exempel på symbol, berättelse och högtid.
Du vet vad Islam är.
Du vet vad Islam är och kan ge exempel på symbol, berättelse och högtid.
Berättelser
Du vet en berättelse ur Bibeln.
Du vet fler berättelser ur Bibeln.