👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2021-10-13 15:07 i Strandskolan Kristinehamn
Hur vi arbetar med problemlösning i åk 2.
Grundskola 2 Matematik
Hur vi arbetar med problemlösning i åk 2, vilka steg vi använder oss av och vilka lämpliga räknesätt vi använder. Vi tränar på att lösa problemen i flera steg för att komma fram till ett svar. Vi tränar problemlösning enskilt, i par och i grupp.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med problemlösning är att ge eleverna goda strategier för att lösa elevnära matematiska problem. Eleverna ska få träning i att föra matematiska resonemang genom att ställa frågor, motivera eller förklara. 

Bedömning


Att du kan visa hur du löser problem, t. ex genom att använda dig av "Fingerfemman".
Att du deltar i matematiska resonemang genom att du:

- motiverar dina lösningar.
- lyssnar på kompisarna förklaringar och tolkar dessa.

 

Du kommer få möjlighet att muntligt visa hur du för matematiska resonemang genom "Gemensam problemlösning".  

 

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer regelbundet få träna problemlösning. Oftast tränar du tillsammans med en eller flera kompisar. Du kommer få träna på flera olika strategier och olika sorters problem.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3