👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa: Dans och rörelse

Skapad 2021-10-13 15:16 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Dans och rörelse vecka 42 - 51

Innehåll

Idrott och hälsa: Period II, fokus Dans & Rörelse åk 7-9

Vecka 42 – 51

Syfte och centralt innehåll?

Syftet med denna period är att du ska få möjlighet att testa på olika spel, lekar och idrotter samt få möjlighet till att utveckla din förmåga att röra dig till musik. När du testar olika spel, lekar och idrotter tränar du din rörelseförmåga i olika sammanhang. Du ges också möjlighet att utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra.

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelse till musik. (Lgr11)

Lektionsinnehåll?

-         Åk 8: Volleyboll

-         Åk 7: Basket

-         Racketspel

-         Olika lekar med olika redskap såsom bollar och gymnastikredskap

-         Boll- och målspel av olika slag

-         Pulshöjande aktiviteter såsom 7 minutes-workout, cirkelträning och boxercise

-         Klassdans med hjälp av Just Dance. (Anledningen till att vi använder oss av Just Dance är för att alla elever kan träna så mycket på dansen som den vill träna. Eleven har möjlighet att träna på dansen även hemma som i skolan).

 

Kunskapskrav som bedöms?

-         Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser och anpassar sina rörelser till viss del/relativt väl/väl till aktiviteten och sammanhanget.

-         I danser till musik anpassar eleven sina rörelser till viss del/relativt väl/väl till takt, rytm och sammanhang.

Bedömning?

Bedömningen i rörelsedelen sker kontinuerligt. Bedömningen i dans sker vid ett par tillfällen då läraren filmar klassens dans. Detta i slutet på momentet när eleverna fått chans att träna in dansen. Se konkretisering av kunskapskraven nedan:

 

Bedömningsmatris Rörelse?

Från LGR11

Vad betyder det?  

E: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven deltar ibland och är ombytt ibland i de olika aktiviteterna. Eleven fuskar inte i lekar, spel och idrotter utan deltar efter de regler som finns. Eleven använder de olika redskapen som används i de olika spelen, lekarna och idrotterna såsom t.ex.  bollar, rack eller gymnastikredskap.

C: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven är nästan alltid ombytt och deltar oftast i de olika aktiviteterna samt gör ofta sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Eleven fuskar inte i lekar, spel och idrotter utan deltar efter de regler som finns. Eleven har en viss spelförståelse i olika spel, idrotter och lekar. Eleven är hyfsat säker med de olika redskap som används i de olika spelen, lekarna och idrotterna såsom t.ex. bollar, rack eller gymnastikredskap.

A: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven är nästan alltid ombytt och deltar alltid i de olika aktiviteterna samt gör alltid sitt bästa. Eleven fuskar inte i lekar, spel och idrotter utan deltar efter de regler som finns. Eleven har en spelförståelse i olika spel, idrotter och lekar. Eleven är säker med olika redskap som används i de olika spelen, lekarna och idrotterna såsom t.ex. bollar, rack eller gymnastikredskap.

 

Bedömningsmatris Dans?

E: I danser till musik anpassar eleven sina rörelser till viss del, rytm och sammanhang.C: I danser till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.

 


A: I danser till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.

Du har lärt dig dansen någorlunda väl. Du håller takten ibland och kommer ur den ibland men hittar in i takten igen med hjälp (genom att t.ex. titta på en kompis).

Du kan hela dansen och du håller rätt takt och rytm under stora delar av dansen. Det händer att du tappar takten men då hittar du den relativt lätt igen.

Du kan hela dansen och du håller rätt takt och rytm under stora delar av dansen. Du har också flyt i dina rörelser och klarar byte av stegen på ett bra sätt. Om du tappar takten hittar du lätt tillbaka och kan fortsätta dansa.