👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik år 1

Skapad 2021-10-13 15:37 i Gamla Uppsala skola Uppsala
Planering för kapitel 3, "Prima Matematik 1A"
Grundskola 1 Matematik
I matematikämnet arbetar vi både praktiskt och i vår bok. Vi samarbetar, arbetar enskilt, arbetar digitalt, diskuterar, är utomhus, inomhus och upptäcker matematiken i vardagen. På detta sätt lär vi oss matematikens grunder.

Innehåll

I årskurs 1 arbetar vi med PRIMA-matematikbok 1A och 1B. Böckerna består av fem kapitel vardera och efter varje kapitel gör eleverna en diagnos. Efter diagnosen anpassas uppgifterna utifrån resultatet på diagnosen. 

Under lektionerna kommer vi arbeta både praktiskt, digitalt och med vår mattebok. 

Konkretisering av kunskapskraven

Elevens mål för år 1:

Jag använder och kan beskriva begreppen:

lika med, skilt från, större än/mindre än, fler/färre, dubbelt/hälften, jämna tal och udda tal.

Jag kan dela upp talen 0-20.

Jag kan förstår och använda likhetstecknet.

Jag kan räkna addition och subtraktion i talområde 0-20 med tiotalsövergångar.

Jag kan använda huvudräkning i talområde 0-20.

Jag kan ordna tal efter storlek.

Jag kan räkna till 100 och vet vilket tal som kommer före/efter.

Jag kan hoppa t.ex. 2-hopp, 5-hopp och 10-hopp på tallinjen.

Jag kan namnen på de fyra grundfigurerna, cirkel, rektangel, kvadrat och triangel samt skapa egna geometriska former. 

Jag kan se mönster och skapa egna.

Jag kan läsa av hel- och halvtimmar på analog klocka samt kvart i och kvart över.

Jag kan mäta längd med en linjal. 

Jag kan mäta volym.

Jag kan avläsa en enkel tabell eller diagram och skapa en enkel tabell eller diagram.

Jag kan lösa ett matteproblem i grupp.

Jag kan ställa och svara på frågor i en grupp.

Jag förstår frågan i en textuppgift och väljer ett räknesätt. 

Jag kan förklara min lösning för en kompis.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3