👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9A Tekniska processer ht21

Skapad 2021-10-13 20:46 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Teknik
I detta område skall du få utveckla dina kunskaper om tekniska processer. Vi kommer studera vad som menas med en teknisk process, hur den kan vara uppbyggd och hur människans roll ser ut. Vi kommer också undersöka olika tillverkningsmetoder för att ge kunskap om och ur dessa används i olika processer.

Innehåll

Arbetsgång - hur vi arbetar

Detta område handlar om tekniska processer.

Vi utgår från läroboken Teknik Direkt, s. 112-145, men kommer också använda andra källor.

Lektionerna kommer varieras mellan genomgångar, egen läsning, instuderingsfrågor, filmer och inlämningsuppgifter.

 

Begrepp: 

hantverk, produktion, industrialisering, industriella processer

inflöde, process, utflöde, verkstadsindustri, processindustri, kemiska/mekaniska/automatiska processer, robot, flödesschema

frånskiljande/hopfogande/formande metoder, kemisk industri, livsmedelsindustri

löpande band, standardiserat arbetssätt, ergonomi

miljöarbete, återvinning, återanvändning, avfallssortering, energiförbrukning, livscykelanalys, miljöcertifiering

 

Grovplanering

Vecka 34: Uppstart av området (övning: middag, prova på flödesschema) Vad är en teknisk process

Vecka 35: översikt av kapitel- jobba med frågor på sida 144

Vecka 36 Tidiga tekniska processer

Vecka 37 Tidiga tekniska processer

Vecka 38 studiedag

Vecka 39 Läxförhör tidiga tekniska processer, flödesschema, redovisning av redskap ifrån ett hantverksyrke 

Vecka 40 Tekniska processer i industrin

Vecka 41 Tekniska processer i industrin/tillverkningsmetoder

Vecka 42 Tillverkningsmetoder

Vecka 43 Individuell uppgift - inlämning på Unikum/classroom?

Beskriv en tillverkningsprocess från råvara till färdig produkt

Välj en produkt och sök fakta att du kan svara på följande frågor
1. varifrån kommer råvaran?
2. Hur kommer råvaran till fabriken?
3.Vilka olika processer och metoder ingår i tillverkningen av produkten?
Sammanställ din fakta i din bildpresentation

Vecka 44 HÖSTLOV

Vecka 45 Människan i processen och industrins miljöarbete

Vecka 46 Människan i processen och industrins miljöarbete

Vecka 47 Repetition och fördjupning 

Vecka 48 Prov

Vecka 49 praktiska övningar

Vecka 50 praktiska övningar

Bedömning

Det centrala innehåll och de kunskaper som ingår i bedömningen av detta område framgår nedan.

Bedömningen sker genom ett prov av de teoretiska delarna av området, medverkan i diskussioner samt ett individuella inlämningsuppgifter.

 

Länkar till filmer och annat material

Teknik Direkt - inläsningstjänst: https://www.inlasningstjanst.se/library/119490

AI: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6478

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Generell Teknik Lgr 11

E
C
A
Undersöka olika tekniska lösningar
Undersökning av tekniska lösningar och kunna beskriva dess delar och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Konstruktion
Undersöka, genomföra, pröva olika idéer till lösningar och utforma fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Val av teknik - konsekvenser
Hur de val vi gör med hjälp av teknik ger olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan Du föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan Du föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan Du föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.