👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK åk 6 Matlagning

Skapad 2021-10-14 00:20 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 6 Hem- och konsumentkunskap
Vi ska lära oss grundläggande begrepp och metod som används i köket - laga mat, baka, diska, läsa recept och ha roligt.

Innehåll

Ämnets syfte

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen.

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap:

- ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet,

- ska bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet,

- ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser,

- ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån,

- ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om, och ges möjligheter att reflektera över, jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet,

- ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll.

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

    planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

    hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,

    värdera val och handlingar I hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling

Centralt innehåll

Mat, måltider och hälsa

    Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.

    Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

    Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter I hemmet.

    Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.

    Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

    Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag

    Måltidens betydelse för gemenskap.

Miljö och livsstil

    Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.

    Val och användning av varor och tjänsten som används I hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

    Återvinning I hemmet och I närområdet och hur den fungerar.

    Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.

 

Metod/Arbetssätt

Vi ska

- laga mat och sköta arbete runt det

- prata om matens betydelse och traditioner

- lära om matförvaring, näringsämnena och diskutera enligt HEM (hälsa, ekonomi, miljö)

 

Praktisk redovisning - visa vad man kan i köket (lagga fattiga riddare, pannkakor, falukorv med potatismos, kanelbullar)

Muntlig redovisning - förklara ord för matlagning, recept (läsa, förstå, anpassa), arbetssätt som ska användas vid matlagningen

Skriftligt prov/inlämningar - att visa kunskaper om frukost/lunch, ord och redskap som tillhör matlagningen.

Bedömning

Teori blandas med praktiken. Laga mat och sköta arbete runt om med diskussion enligt HEM (hälsa, ekonomi och miljö). 

Praktisk redovisning – under lektioner

Muntlig redovisning – under lektioner

Skriftligt prov/inlämning – under lektioner

Årskurs 6 har betygskriterier som vi ska följa.

Betyg som eleven kan ha är på skalan från

- F - ej godkänd, eleven visar inte tillräckligt med kunskap

- E - har grundläggande kunskapen på området (igen känner samband)

- C - har goda kunskaper på området (se samband)

- A - har jättebra kunskaper på området (kan förklara samband)

Matriser

Hkk
6an - Grunder i köket

Mat, måltider och hälsa

Påbörjat arbetet mot färdigheten
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  • Hkk  1-6
Eleven kan följa recept och instruktioner med viss anpassning till aktivitetens krav samt använda vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
Eleven kan följa recept och instruktioner med relativ god anpassning till aktivitetens krav samt använda vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
Eleven kan följa recept och instruktioner med god anpassning till aktivitetens krav samt använda vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  • Hkk  1-6
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativ god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  • Hkk  1-6
  • Hkk  1-6
  • Hkk  1-6
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl
Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  • Hkk  1-6
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  • Hkk  1-6
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  • Hkk  1-6
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.