👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En spännande berättelse - Åk4Grundsärskolan - Vårbyskolan 2021

Skapad 2021-10-14 01:12 i Vårbyskolan Huddinge
Grundsärskola 4 Svenska som andraspråk
Vi arbetar med skrivande och hur berättelser är uppbyggda och dess olika delar. Vi arbetar även med språkbruk och skrivregler.

Innehåll

Syfte

 • Träna på att formulera sig i skrift i form av berättande text.
 • Träna på att anpassa språket efter en berättande text.
 • Träna på att urskilja språkliga strukturer och normer.

 

Mål

 •  Du ska skriva en spännande berättande text, som har en spännande början, ett hinder, en lösning och ett avslut.

 

Arbetsformer

 • Vi går igenom hur en berättelse är uppbyggd, hur man kan börja en berättelse, skrivregler i form av stor bokstav och interpunktion och hur man kan skriva mer varierande och beskrivande.
 • Du får fyra bilder som du kan inspireras av när du skriver din berättelse.
 • Du skriver din berättelse på datorn.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sva  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sva  4-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd, talsyntes och stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sva  4-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sva  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva korta digitala meddelanden och att skriva en faktatext.
  Sva  4-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sva  4-6

Matriser

Sva
En spännande berättelse - ÅK4Grundsärskolan

Skriva

E
C
A
Skriva ord och meningar
Du kan med stöd av bilder skriva ord och meningar till din berättelse.
Du kan skriva en berättelse på ett delvis fungerande sätt.
Du kan skriva en berättelse på ett väl fungerande sätt.
Skrivregler
Du medverkar till att skriva och strukturera din berättelse genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Din berättelse är skriven med flera meningar. Du skriver och strukturera din berättelse på ett delvist fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Din berättelse är skriven med handling och tydligt innehåll. Du skriver och strukturera din berättelse på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Skriva för hand och på dator
Du kan medverka i att skriva på dator.
Du kan skriva på dator på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Du kan skriva på dator på ett ändamålsenligt sätt.