👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulturell identitet på Lilla My

Skapad 2021-10-14 09:43 i Mumindalens förskola Svedala
Förskola
Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald.

Innehåll

Var är vi? 

Barnen på Lilla My representerar olika kulturer. 

 

Var ska vi?/Mål

 

Vårt mål är att barnen utvecklar sina kunskaper kring hur olika hemkulturer kan se ut. 

Vi vill att de ska få en förförståelse för att familjer, boenden, rutiner, vardagssituationer och olika stereotypa mönster är olika i olika kulturer. 
Vi vill ge barnen en förståelse för att det finns olika länder i världen och att de pratar olika språk i dessa länder.

 

Vi vill ge dem en förståelse för att det finns olika klimat i olika länder och vad dessa klimat kan innebära. 

 

Vi vill även stärka barnens identitet i sin egna kultur.

 

 

Hur gör vi? 

Vi kommer att använda oss av bilder, böcker och film för att göra undervisningen konkret och tydligt för barnen.

Vi kommer att använda oss av olika pedagogiska material, så som pussel med flaggor, memoryspel, sagor på olika språk från appen Ugglo. 

 

Vi kommer visa på olikheter genom bilder och samtal och diskussioner med barnen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18