👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig variation

Skapad 2021-10-14 11:15 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Läsa och samtala om språklig variation och hur denna hänger samman med ursprung, bostadsort, ålder, kön och social bakgrund.

Innehåll

Vecka 

Arbetsområde 

35 

Test läsförståelse - Skriva 

36 

Presentationsteknik – Planera muntlig presentation 

37 

Muntlig presentation 

38 

Språklig variation - Att vara två eller flerspråkig (Bok Svenska som andraspråk 1 sid. 20-33)  

39 

Språken i världen och i Sverige - Språken i språket (Svenska som andraspråk 1 sid. 34-36) 

40 

Slang – Olika situationer kräver olika språk (Svenska som andraspråk 1 sid. 37-43) 

41 

Övningar inför provet 

42 

Prov (Digiexam) 

Matriser

Sva
Språklig variation

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 1
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.