👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2021-10-14 12:28 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Vattnets och luftens uppbyggnad, atomer och molekyler samt vattnets kretslopp.
Grundskola 4 – 6 Kemi
I det här arbetsområdet kommer vi jobba med att bättre förstå uppbyggnaden av vatten och luft. Du kommer också lära dig om molekyler och atomer. När du är klar med området kommer du även vara bekant med vattnets olika kretslopp.

Innehåll

Tidsåtgång: 4 veckor

Lärobok: PULS NO, samt tillhörande övningsbok

Arbetsgång:

-Vi varvar genomgångar med eget arbete i övningsboken. 

-Vi pratar och diskuterar i klassrummet.

-Vi laborerar och exprimenterar för att lära oss.

Bedömning: 

Din insats och aktivitet på lektionerna.

Skriftligt prov i slutet av arbetsområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6