👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN och barnkonventionen

Skapad 2021-10-14 15:01 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Vi lär oss om FN och barnkonventionen. Varför finns FN och vad gör FN? Vi diskuterar några av barns rättigheter och gör jämförelser med andra länder.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Under v.44 lär vi oss om FN och barnkonventionen. Vi besvarar frågor som exempelvis, varför finns FN och vad gör FN? Vi diskuterar några av barns rättigheter och gör jämförelser med andra länder.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Konkreta mål för eleven

 Du ska kunna:

 • Känna till vad FN är.
 • Känna till FN:s barnkonvention.
 • Känna till några av barns rättigheter.

Centralt innehåll

Undervisning

Vi ser läser om FN  och Barnkonventionen. 

Vi ser på korta filmer om barns rättigheter, vi diskuterar och samtalar om några av rättighetererna samt gör jämförelser med andra länder.

Vi skriver och målar  bilder om någon/några artiklar i barnkonventionen. 

 

Bedömning - Vi kommer bedöma elevens förmåga att:

Bedömning - Så här visar eleven vad den har lärt sig:

Kan berätta något om FN och om några av barnens rättigheter enligt barnkonventionen.

Skrivit, ritat och färglagt en egen bild om någon/några av artiklarna i barnkonventionen

Kunna förklara vad som menas med att "alla människor är lika mycket värda."

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3